1. Nieuws
  2. Veldondersteuners kwamen weer bij elkaar

Veldondersteuners kwamen weer bij elkaar

13 april 2022

Vertegenwoordigers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg komen elke eerste donderdag van de maand bijeen voor het veldondersteunersoverleg. In dit overleg bespreken zij de vragen die spelen in het veld en informeren zij elkaar over landelijke en regionale ontwikkelingen bij digitale gegevensuitwisseling. Op donderdag 7 april was er een constructieve digitale bijeenkomst met: CPZ, NVOG, NVK, Bo Geboortezorg. Er kwamen heel wat onderwerpen aan bod, zoals het groeimodel en de versnellingen.

Marleen Kruijt van het CPZ deelde het voornemen om een bijeenkomst te organiseren om betrokkenen bij VIPP Babyconnect meer op hetzelfde kennisniveau te krijgen. Zowel beslissers, bestuurders als beleidsmedewerkers van betrokken partners in onder andere de Innovatie & beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Het idee is geboren, de uitwerking volgt.

Landelijke ontwikkelingen

Programmanager Susan Osterop liep de huidige landelijke ontwikkelingen door. De regionale partnerschappen zijn in afwachting van extra aanvullende materiële kosten vanuit het ministerie van VWS en intussen zijn we bezig om de huidige beleidsregel aan te passen. Mocht er in juni een GO komen, dan kunnen we meteen door.

Overdracht

Er is een overdracht geweest van de voorbeeldimplementatie naar de projectorganisatie van Noord-Holland Noord om te gaan uitrollen. In een kennistafel werden geleerde lessen gepresenteerd en alle regionale partnerschappen kunnen hiervan uiteraard gebruikmaken.

E-learning VIPP Babyconnect Geboortezorg

Kraamverzorgenden en verloskundigen kunnen accreditatie krijgen voor de e-learning VIPP Babyconnect Geboortezorg. Er wordt voor andere disciplines, onder andere medisch specialisten en JGZ, nog gekeken naar de mogelijkheid tot accreditatie. Het eerste kwartaal hebben 397 kraamverzorgenden, 33 verloskundigen en 20 andere mensen de e-learning gevolgd. In totaal dus 450 mensen. Het slagingspercentage is meer dan 85%.

Groeimodel regionale partnerschappen

Bij de huidige negen regionale partnerschappen is een groeimodel mogelijk. Het kan zijn dat nieuwe zorgorganisaties aansluiten bij het bestaande regionale partnerschap. De penvoerder doet hiervan melding naar het ministerie van VWS.
Een regionaal partnerschap kan ook uitbreiden met een VSV (of meerdere VSV’s). De penvoerder maakt hierbij een herziening van plan van aanpak en begroting en dient deze in bij VWS.
Voor de VSV’s die nu nog niet meedoen, is nog subsidie gereserveerd. Hier komt in 2023 een deadline voor. De partners worden hierover op de hoogte gehouden, zodat gezamenlijke communicatie hierover naar buiten kan.

Versnellingen

In afwachting van de toezegging voor materiële kosten is er door de regionale partnerschappen gekeken naar wat er al mogelijk is. Met het landelijk programmabureau zijn de regionale partnerschappen hun versnellingsprojecten opgestart. De versnellingen zijn onder andere:
– De eerste implementatie PGO en Epic opstarten.
– Het maken van een trainingsaanpak en communicatiehandvatten.
– Implementatietools voor zorgverleners.
– Een uitrolplan bij de voorbeeldimplementatie.

Meer weten?

Elkaar iedere maand bijpraten en informeren is prettig. De koepels en branches komen elke eerste donderdag van de maand ’s ochtends bij elkaar.
Wil je als VSV of geïnteresseerde ook iedere maand door het programmabureau geïnformeerd worden? Daarvoor is ook een op elke eerste donderdag van de maand. Heb je vragen of wil je meer weten? Stuur dan een mail naar: info@carecodex.org.