1. Nieuws
  2. Van voorbeeldimplementatie naar implementatie

Van voorbeeldimplementatie naar implementatie

11 april 2022

In de periode september 2020 tot maart 2022 heeft het landelijk programmabureau van VIPP Babyconnect een voorbeeldimplementatie uitgevoerd met het Dijklander ziekenhuis, verloskundigenpraktijken Om de Noord en Enkhuizen & Andijk (VPEA) en kraamorganisatie Zowiezo.

Wat is er gedaan?

Met het ziekenhuis, de verloskundigenpraktijken en de kraamzorgorganisatie is met echte gezondheidsgegevens, laten zien hoe digitale gegevensuitwisseling er in de geboortezorg uit kan zien. Dit is gedaan volgens het Afsprakenstelsel interoperabiliteit geboortezorg en het Framework geboortezorg.
Alle kennis over het in productie brengen van de benodigde technologie is verwerkt in implementatiehandleidingen.

Praktijkvoorbeeld

Het implementeren van veilige digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners onderling en tussen zorgverleners met cliënten kun je zien als een puzzel. Alle aspecten, zoals het zorgproces, de techniek en de infrastructuur moeten op elkaar aansluiten. Zo’n puzzel leg je niet in één keer, maar maak je stap voor stap.
We hebben in een praktijkvoorbeeld omschreven welke stappen er in de voorbeeldimplementatie zijn gezet en welke ervaringen en resultaten dit heeft opgeleverd. Je vindt hier ook interviews met zorgprofessionals en andere betrokkenen over hun ervaringen met de voorbeeldimplementatie.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Wat is een voorbeeldimplementatie?
• De eerste stap: verloskundigen gaan onderling uitwisselen
• De tweede stap: gynaecologen vanuit het ziekenhuis doen mee
• De informatiespecialist in een ziekenhuis
• Vergelijking met andere VIPP-programma’s
• Nog een stap: de kraamverzorgende kan uitwisselen
• Uitrollen als een olievlek

Wat hebben we geleerd?

Betrokkenheid van iedereen is van groot belang voor het succes van de implementatie. Zowel de IT als de zorg moeten betrokken zijn. Het ‘Agile’ werken, de korte lijnen en het hebben van chatgroepen o.a. met betrokken zorgverleners waren erg prettig. Het is belangrijk om tijdig capaciteit te reserveren en het offertetraject op te starten, omdat dit veel tijd in beslag neemt. En maak goede afspraken met leveranciers. Houd rekening met een lange doorlooptijd.
Daarnaast is het voor alle betrokken partijen van groot belang dat er goede communicatie plaatsvindt over onder andere kosten, afspraken, testen en data.

Op 28 maart 2022 zijn de geleerde lessen door het landelijk programmabureau gepresenteerd aan het projectteam van het regionaal partnerschap Noord-Holland Noord. De voorbeeldimplementatie is hiermee afgerond en de opgedane kennis is aan het hele land beschikbaar gesteld.

Uitrollen als een olievlek

Zorgverleners hopen dat vanuit deze voorbeeldimplementatie verder uitgerold kan worden, zodat ze weer een stap dichter komen bij het veilig digitaal uitwisselen met alle geboortezorgcollega’s en cliënten. Dit betekent dat er meer geboortezorgorganisaties (praktijken en ziekenhuizen) in de regio mee gaan doen. En dat de data die uitgewisseld kan worden verder uitgebreid wordt. Hoe meer organisaties meedoen, hoe completer de uitwisselbare gegevens. Dit vraagt dus om deelname van de gehele geboortezorg.
Veel kraamzorgorganisaties hebben eerst de nodige stappen te zetten op het gebied van digitaal werken. Echter, de intentie is er om met elkaar aan de slag te gaan om digitale gegevensuitwisseling in de praktijk te brengen. Zo komen we steeds een stukje verder.

Meer weten?

Wil je meer weten, ga je ook aan de slag met implementeren, of wil je een presentatie in jouw regio? Laat het weten aan het programmabureau via info@carecodex.org.