1. Nieuws
  2. Update stapsgewijze technische ontwikkeling maart 2021

Update stapsgewijze technische ontwikkeling maart 2021

24 maart 2021

De weg naar volledige en veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg verloopt stap voor stap. Iedere keer komen we weer een stukje dichterbij. In dit artikel vertellen we je over de behaalde resultaten van de afgelopen maand. En wat de vervolgstappen zijn.

Gebruikerstest Dijklander Ziekenhuis geslaagd (onderdeel van voorbeeldimplementatie)

Een gynaecoloog in het ziekenhuis slaagde erin om in haar eigen zorginformatiesysteem gegevens te bekijken van een testcliënt, die waren vastgelegd door een eerstelijns verloskundige. Deze verloskundige werkt in een ander zorginformatiesysteem.

Dat ging als volgt:

  • De gynaecoloog opent in haar eigen systeem, in dit geval HiX van Chipsoft, een apart scherm. Dit noemen we een viewer. De gynaecoloog hoeft niet apart in te loggen om de viewer op te roepen. Deze viewer laat de gegevens zien die door de verloskundige zijn vastgelegd. Het zorginformatiesysteem HiX is aan de netwerkomgeving van zorgcoöperatie HINQ gekoppeld, waarbij de betreffende zorgverleners zijn aangesloten. Door deze koppeling kunnen de gegevens van de testcliënt uitgewisseld worden.
Toets Informatiebeveiliging en Privacy Dijklander Ziekenhuis geslaagd (onderdeel van voorbeeldimplementatie)

De gegevens die digitaal uitgewisseld worden moeten beveiligd zijn en voldoen aan de privacyregels. De Functionaris Gegevensbescherming, de Security Officer en de CISO (Chief Information Security Officer) hebben de manier waarop het ziekenhuis gegevens gaat uitwisselen in de voorbeeldimplementatie uitvoerig geanalyseerd. De wijze waarop het Dijklander Ziekenhuis op kleine schaal echte digitale gegevens gaat uitwisselen is goedgekeurd. Deze voldoet aan de wet- en regelgeving en andere eisen van informatiebeveiliging en privacy.

Vastleggen en raadplegen van gegevens

Het uitgangspunt van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is dat de gegevens die zorgverleners vastleggen door andere zorgverleners geraadpleegd kunnen worden.

Dit raadplegen gebeurt via een viewer. Dit is een apart scherm dat op te roepen is in het eigen zorginformatiesysteem. De zorgverlener hoeft niet opnieuw in te loggen om de gegevens op de viewer in te zien.

De zorginformatiesystemen die inmiddels de viewer kunnen oproepen zijn (eind maart 2021): Atermes, Chipsoft, Vrumun, en Orfeus. En de lijst groeit!

Vervolgstap:

De bovengenoemde resultaten zijn de opmaat naar het uitwisselen van digitale gegevens in de praktijk. Twee verloskundigen van twee verschillende verloskundepraktijken en twee gynaecologen van het Dijklander Ziekenhuis gaan op korte termijn starten met veilige digitale gegevensuitwisseling van één echte cliënt.

 

Raadplegen Atermes geslaagd (proof of concept)

Atermes is een zorginformatiesysteem voor de kraamzorg. In dit systeem is een functionaliteit ingebouwd om de viewer te openen. In de viewer kunnen kraamverzorgenden gegevens inzien die door andere zorgverleners, zoals verloskundigen, zijn vastgelegd. In de proof of concept is de technische haalbaarheid van de functionaliteit getoetst.

Vervolgstap:

Een volgende stap is om het raadplegen van gegevens door kraamverzorgenden te toetsen onder gebruikers. Dan delen twee verloskundige praktijken, een gynaecoloog en een kraamverzorgende in Noord-Holland gegevens van een testcliënt met elkaar.

 

Overdracht jeugdgezondheidszorg (proof of concept)

Het ontwikkelteam van VIPP Babyconnect is samen met een projectleider en leveranciers aan de slag gegaan met digitale uitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ). De proof of concept is uitgevoerd en geslaagd! Het is gelukt om vanuit het geboortezorgdossier een overdrachtsbericht te kunnen inlezen in het systeem van de jeugdgezondheidszorg. Hiermee staat een groot deel van de gegevens in het systeem van de JGZ en hoeft er niet meer te worden overgetypt.

Meer informatie over deze proof of concept lees je in dit bericht>>>

Proof of concept en voorbeeldimplementatie

De focus bij een proof of concept ligt op de technische haalbaarheid en het ophalen van kennis voor implementatie. Er worden koppelingen tussen twee of meer zorginformatiesystemen in de praktijk gebracht.

De voorbeeldimplementatie laat zien hoe digitale gegevensuitwisseling eruit kan zien tussen zorgverleners onderling, en tussen cliënten en zorgverleners. Dit gebeurt in een live-omgeving met zorgverleners die in verschillende informatiesystemen werken. Zij wisselen een beperkte set aan gegevens uit van bestaande cliënten, die hiervoor toestemming hebben gegeven.