Factsheet use cases

  1. Toolkit
  2. Factsheet use cases

Het is noodzakelijk te weten welke gegevens op welk moment van belang zijn om veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren.

Om daar achter te komen, werkt VIPP Babyconnect met use cases. Een use case is een specifieke beschrijving van een praktijksituatie in de geboortezorg. Voor een concrete situatie wordt beschreven welke informatie een zorgverlener wil zien.

Meer informatie over use cases en de rol van de eindgebruikers lees je in deze factsheet.