1. Nieuws
  2. Think big, start small: stapsgewijze realisatie gegevensuitwisseling

Think big, start small: stapsgewijze realisatie gegevensuitwisseling

24 februari 2021

De juiste zorggegevens op het juiste moment bij de cliënt en juiste zorgverlener. Dit is waar we voor gaan in de geboortezorg. Om dit voor elkaar te krijgen moeten systemen met elkaar kunnen communiceren, organisatorische afspraken gemaakt worden, en veilige uitwisseling gewaarborgd zijn.

Dit alles voor elkaar te krijgen is een hele puzzel. Daarom werken VIPP Babyconnect en andere betrokkenen stap voor stap aan de realisatie van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Het in de praktijk brengen hiervan is een innovatief proces, waarbij de gegevens die uitgewisseld worden steeds verder groeien in omvang. Dit betekent ook dat de ontwikkeling én de implementatie tegelijkertijd worden opgepakt. Dit gebeurt via proof of concepts en voorbeeldimplementaties. In dit artikel leggen we uit wat deze inhouden en geven we je de stand van zaken van de ontwikkelingen.

Proof of concept

De focus bij een proof of concept ligt op de technische haalbaarheid en het ophalen van kennis voor implementatie. Er worden koppelingen tussen twee of meer informatiesystemen in de praktijk gebracht. De specificaties in het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel (hierna afsprakenstelsel) zijn leidend hierbij. Zo’n proof of concept gebeurt in nauwe samenwerking met softwareleveranciers. Over het algemeen zijn hier nog geen zorgverleners bij betrokken. Als de proof of concept bewijst dat een bepaalde koppeling technisch haalbaar is, worden de uitkomsten opgenomen in een voorbeeldimplementatie. Waar nodig wordt het afsprakenstelsel aangevuld met specificaties of details die voortkomen uit een proof of concept.

Voorbeeldimplementatie

Bij een voorbeeldimplementatie toetsen we de uitwisseling in de praktijk, de technische haalbaarheid en de juridische en financiële kaders. De voorbeeldimplementatie laat zien hoe digitale gegevensuitwisseling eruit kan zien tussen zorgverleners onderling en tussen cliënten en zorgverleners. Dit gebeurt in een live-omgeving met zorgverleners die in verschillende informatiesystemen werken. Zij wisselen een beperkte set aan gegevens uit van bestaande cliënten, die hiervoor toestemming hebben gegeven.

Met een voorbeeldimplementatie doen we kennis op met productieklare oplossingen als resultaat. Dat houdt in dat de oplossingen geïmplementeerd kunnen worden in de regio. Voor iedere productieklare oplossing stellen we een implementatiehandleiding op.

Stand van zaken

Regelmatig brengen we je op de hoogte van de belangrijkste stappen in de ontwikkeling. In de afgelopen maand zijn de volgende mijlpalen bereikt:

 

  • Voorbeeldimplementatie: gebruikerstest met verloskundigen succesvol afgerond
    Het is noodzakelijk dat de techniek aansluit bij het zorgproces. Dit toetsen we samen met zorgverleners in een zogenoemde gebruikerstest. De eerste gebruikerstest van de voorbeeldimplementatie is inmiddels afgerond. Hierin wisselden verloskundigen Pien Jonker en Mieke Kreuk, die in verschillende softwaresystemen werken, een kleine set aan (digitale) gegevens uit. Het ging hier om gegevens van een fictieve cliënt. De uitwisseling gaat volgens het afsprakenstelsel en het Framework 2018-2022 Realisatie Digitaal Informatie Delen in Geboortezorg Nederland. Het uitgangspunt hierbij is dat gegevens altijd geraadpleegd kunnen worden door de cliënt en zorgverlener (mits deze toestemming van de cliënt en een behandelrelatie heeft). Binnenkort wordt de gebruikerstest met gynaecologen uitgevoerd. We hebben van deze gebruikerstest een vlog gemaakt, zie:
  • Proof of concept Atermes Raadplegen
    Atermes is een van de zorginformatiesystemen in de kraamzorg. In deze proof of concept is de techniek ontwikkeld waarmee een kraamverzorgende op een gebruiksvriendelijke en veilige manier in het eigen systeem gegevens kan raadplegen die zijn vastgelegd door andere zorgverleners. De raadpleging vindt plaats via een viewer en voldoet aan het Framework en het afsprakenstelsel. De resultaten van de proof of concept worden in de komende periode gebruikt in de voorbeeldimplementatie waarbij een kraamzorgorganisatie aansluit.
Steeds dichterbij

Met iedere proof of concept en voorbeeldimplementatie komt volledige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg een stapje dichterbij. Tot 1 juli publiceren we iedere maand een update (artikel of vlog) over de gerealiseerde stappen. Heb je een goed idee voor een proof of concept of een voorbeeldimplementatie? Neem contact op met ons.