Maandelijkse update programmabureau Babyconnect

Iedere eerste donderdag van de maand vindt een bijeenkomst plaats voor geĆÆnteresseerden van VSVā€™s/IGOā€™s waarin zij worden bijgepraat over de ontwikkelingen van digitale gegevensuitwisseling op landelijk en regionaal niveau. Hoe ver zijn de regionale partnerschappen?...