Langdurige samenwerking geboortezorg krijgt vorm

Langdurige samenwerking geboortezorg krijgt vorm

Bij het toekennen van de VIPP Babyconnect opdracht aan CareCodex heeft het ministerie van VWS Stichting CareCodex ook de opdracht gegeven om te zorgen voor een duurzame borging voor de digitale gegevensuitwisseling. We noemen deze borging de ‘Innovatie- en...