1. Nieuws
  2. Langdurige samenwerking geboortezorg krijgt vorm

Langdurige samenwerking geboortezorg krijgt vorm

30 januari 2023


Bij het toekennen van de VIPP Babyconnect opdracht aan CareCodex heeft het ministerie van VWS Stichting CareCodex ook de opdracht gegeven om te zorgen voor een duurzame borging voor de digitale gegevensuitwisseling. We noemen deze borging de ‘Innovatie- en Beheercyclus digitale gegevensuitwisseling’. In de afgelopen drie jaar is hard gewerkt aan het vastleggen van alle afspraken en het verdelen van de taken onder alle partijen die betrokken zijn bij die digitale gegevensuitwisseling. Dit is in een (concept) handboek ‘Innovatie- en Beheercyclus digitale gegevensuitwisseling geboortezorg’ opgenomen. Het bijhouden van dit handboek is een dynamisch proces en wordt periodiek verrijkt met alle ervaringen en leermomenten die we binnen de I&B cyclus opdoen.

Structuur en besluitvorming
Naast de borging zijn we nu toe aan het invullen van de structuur en besluitvorming, de zogenoemde ‘governance’. Een aantal groepsgesprekken en vele een-op-een gesprekken zijn in de afgelopen twee maanden gevoerd met veel van de betrokken partijen. Deze moeten nog gevolgd worden door aanvullende gesprekken met enkele landelijke organisaties, maar ook met de regionale partijen. Zo kunnen we een goede wisselwerking realiseren tussen landelijk en regionaal.

Bouwen aan governance
De gesprekken geven veel input en inzicht in de stappen die we samen gaan zetten om de governance goed vorm te geven. Het is een mooi samenspel waarbij we de goede ervaringen en expertise van het verleden meenemen naar de nieuwe werkwijze gebaseerd op de NEN-norm 7522. NEN-normen zijn afspraken waar verschillende partijen het gezamenlijk over eens zijn, ofwel breed gedragen afspraken, in dit geval afspraken op het gebied van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. In het komende kwartaal bouwen wij weer samen verder aan het invullen van deze governance.

Meer weten
Heb je vragen over de vormgeving? Stuur dan een bericht aan info@carecodex.org.