Kies een penvoerder

 1. Stappenplan regio’s
 2. Kies een penvoerder

Een penvoerder treedt op als de aanvrager van de subsidie. Dit kan een ROS, RSO of een gezamenlijke organisatie van VSV’s zijn, die de juridische bevoegdheid heeft.

ROS als penvoerder

De ROS’en adviseren en begeleiden vanuit hun onafhankelijke positie bij regionale en gebiedsgerichte samenwerking in en met de eerstelijnszorg. Dit doen ze in samenwerking met professionals uit de eerste lijn, tweede lijn, het sociaal domein, gemeenten, zorgverzekeraars, kennis- en onderzoeksinstituten.

Een ROS kan optreden als projectleider en/of als penvoerder. De penvoerder is een partij met een juridische entiteit die formeel de subsidie aanvraagt.

Benieuwd naar jouw ROS in de buurt? Bekijk hier de landkaart.

Het kan zijn dat een ROS niet kan participeren in het regionaal partnerschap. Neem dan contact op met het programmabureau van Babyconnect voor de mogelijkheden.

RSO als penvoerder

Een RSO (regionale samenwerkingsorganisatie) kan tevens optreden als penvoerder.

Een RSO ondersteunt zorgaanbieders om informatie-uitwisseling en communicatie te bevorderen binnen een regio. Een RSO is door de zorgaanbieders zelf opgericht en heeft dus een breed mandaat en vertrouwen. Daardoor kan een RSO oplossingen voor informatie-uitwisseling geïmplementeerd en opgeschaald krijgen in de regio. RSO’s zijn niet gebonden aan een bepaalde oplossing of leverancier; zij maken gebruik van de voorzieningen die de gewenste informatie-uitwisseling het beste dienen.

Ook zorgt een RSO voor een veilig netwerk en het beheer ervan. Er is veel kennis over ICT-architecturen en infrastructuren binnen een RSO. Daarom is samenwerking met een RSO nodig om tot digitale gegevensuitwisseling in de regio te komen.

Voor meer informatie en om te zien of er een RSO in jouw regio actief is kun je terecht op de website van RSO Nederland. Mocht er geen RSO in je regio aanwezig zijn, neem dan contact op met het programmabureau van Babyconnect. We hebben contact met landelijke organisaties zoals RSO Nederland en het ministerie van VWS. We zoeken dan uit wat wij voor jouw regio kunnen betekenen, zodat je alvast aan de slag kunt gaan.

  Moeten we een stichting opzetten?

  Als een ROS of RSO geen penvoerder kan zijn dan is het mogelijk om een onafhankelijke stichting op te zetten. Het programmabureau denk graag met jullie mee, dus neem gerust even contact op.

   Je bent in: subsidieaanvraag

   Heb je een vraag?

   Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.