Gebruik de handreiking en werkdocument bij het schrijven van de subsidieaanvraag.

  1. Stappenplan regio’s
  2. Gebruik de handreiking en werkdocument bij het schrijven van de subsidieaanvraag.

Om een subsidie aan te vragen om digitale gegevensuitwisseling te realiseren met VIPP Babyconnect, moet je als regionaal partnerschap onder andere een plan van aanpak en een begroting inleveren. Een ander onderdeel van de aanvraag is het opstellen van een technisch implementatieplan.

We hebben een handleiding geschreven die regio’s helpt bij het invullen van dit technisch implementatieplan. De handleiding geeft inzicht in de acties die nodig zijn om tot dit plan te komen.

De handleiding sluit aan bij de formats plan van aanpak en begroting van DUS-I en wordt binnenkort gepubliceerd.

Je bent in: subsidieaanvraag

Heb je een vraag?

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.