Eindrapportage

  1. Stappenplan regio’s
  2. Eindrapportage

Wanneer jouw project afgerond is en digitale gegevensuitwisseling in je regio een feit is, schrijf je een eindrapportage.

De eindrapportage bevat een beschrijving van het project en een verantwoording van de cijfers. De eindrapportage dien je in bij VWS.

Tip

Rapporteer je resultaten al vanaf het begin. Dit scheelt je achteraf een hoop werk.