1. Nieuws
  2. Samen ontbijten: samenvatting eerste ontbijtsessie veldondersteuners 4 april 2019

Samen ontbijten: samenvatting eerste ontbijtsessie veldondersteuners 4 april 2019

5 april 2019

Tijdens de eerste bijeenkomst gaf Dorine een update van de huidige stand van zaken bij Babyconnect. De publicatie van de subsidie in de Staatscourant duurt helaas langer dan verwacht, maar Dorine benadrukt dat VWS druk bezig is de laatste puntjes op de i te zetten. Zodra de publicatie er is, maken we dit bekend.

Afgesproken wordt om tijdens deze maandelijkse overleggen de laatste ontwikkelingen, actuele vragen over de subsidieregeling en vanuit de regio’s te behandelen.
Mede naar aanleiding van het veldondersteunersoverleg passen we de Q&A regelmatig aan zodat actuele vragen steeds beantwoord (kunnen) worden.