1. Nieuws
  2. Projectleiders zorg zoeken elkaar op

Projectleiders zorg zoeken elkaar op

16 maart 2022

Ga je aan de slag met digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg dan wil je dat zorgverleners en cliënten leidend zijn. Maar hoe doe je dat? Hoe richt je hiervoor een werkgroep in? Welke rol hebben de zorgverleners? Projectleiders zorg van kwamen bij elkaar om het hier over te hebben. Ook implementatiespecialist zorg van het landelijk programmabureau, Jolanda Liebregts, was hierbij aanwezig.
Eén van de belangrijkste onderdelen binnen VIPP Babyconnect is kennisdelen. Niet ieder regionaal partnerschap hoeft het wiel zelf uit te vinden. Er wordt gebruik gemaakt van kennis uit het hele land. En nú zijn de projectleiders zorg uit de negen regionale partnerschappen ook met het delen van kennis van start gegaan. Op 14 maart kwamen ze voor een 2e keer bij elkaar. Behalve elkaar goed leren kennen kwamen er inhoudelijke onderwerpen op tafel: hoe start je een werkgroep zorgproces, een leverancierskeuze en dan? Welk kennisniveau is er in de regio en hoe gaan we hier mee om? En de versnellingsprojecten die onlangs zijn opgestart kwamen aan de orde.

Digitaal platform

Tijdens de projectleidersbijeenkomst was de tijd te kort om alle ervaringen te delen. Daarom is afgesproken dat de projectleiders voorlopig maandelijks bij elkaar komen. Daarnaast kunnen zij elkaar inspireren en vragen stellen via het digitaal platform dat het programmabureau beschikbaar stelt. In dit digitaal platform wordt een aparte groep voor voor de projectleiders zorg gecreëerd.

Meer informatie, stuur een mail naar info@codex.org of volg onze nieuwsbrief.

Informatiespecialist zorg

Jolanda Liebregts, was praktiserend verloskundige en is daarna actief gebleven in de geboortezorg. “Als regiomanager heb ik bij de KNOV gewerkt. In deze functie heb ik het landelijk speelveld in de geboortezorg leren kennen. Met het regioteam hebben we de verloskundige samenwerkingsverbanden in Nederland in kaart gebracht en gezien welke uitdagingen daar liggen. Op dit moment werk ik als zelfstandige en houd ik me bezig met veranderkundige vraagstukken in de geboortezorg.”

Als implementatiespecialist zorg binnen het landelijk programmabureau  ondersteunt ze de projectleiders van de regionale partnerschappen bij onder andere de projectinrichting, het leren kennen van de geboortezorg, de implementatie zorg, governance. Jolanda werkt bij het programmabureau in een team van deskundigen waarmee passende ondersteuning wordt geboden aan de regionale partnerschappen.