1. Nieuws
  2. Projectleiders tonen aanhoudende inzet

Projectleiders tonen aanhoudende inzet

29 juni 2023

Op dinsdag 20 juni 2023 kwamen de coördinerende projectleiders van de regionale partnerschappen bijeen om, in hun maandelijkse cyclus, kennis te delen en de voortgang van programma VIPP Babyconnect te bespreken. Een vragenuur rondom de VIPP Babyconnect beleidsregel was een belangrijk item. We geven je een kort verslag van de inhoud van het overleg. 

Vragenuur
Nu er een aantal wijzigingen aankomen in de beleidsregel van VIPP Babyconnect, was het tijd om VWS uit te nodigen en vragen hierover te stellen. De projectleiders gingen in gesprek met Laura Steentjes, senior beleidsmedewerker curatieve zorg bij VWS, en bespraken vooral de inzet van de materiële kosten, looptijd van het project en de outcomedoelen.

Landelijke planning
Een onderwerp dat elke maand terugkomt op dit overleg is de landelijke implementatieplanning. Hier wordt opgemerkt dat het lastig is om gezamenlijk een landelijke planning te maken. Dit komt onder andere omdat we voor een groot deel afhankelijk zijn van het ontwikkeltempo van de (bron)leveranciers. Daarnaast werken we samen met de regionale projectleiders om de zorgverleners zo goed mogelijk voor te bereiden op die eerste implementaties. In dit artikel lees je hoe dit in verschillende partnerschappen aangepakt wordt.

Regionale beheerorganisatie
De eerste stappen naar een landelijke werkgroep voor de regionale beheerorganisatie zijn gemaakt om kennis te verzamelen, zodat de partnerschappen de ‘koppen bij elkaar’ kunnen steken. De regionale en landelijke beheerorganisatie vragen om een goede aansluiting met allen als doel: een soepele overgang na de afronding van VIPP Babyconnect eind december 2024.

Ontwikkeling van de viewer
Bij digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg gaan de zorgverleners een integraal beeld krijgen van de cliënt in een viewer. Dit vereist een nieuwe manier van werken bovenop het al bestaande werkproces. Hierdoor zijn bij de ontwikkeling eindgebruikers nodig om deze viewer naar hun behoeften in te richten. Tijdens de bijeenkomst is de expertgroep besproken die met co-creatie voor de viewer aan de slag gaat. Hierin zitten zorgverleners vanuit de partnerschappen samen met ontwikkelaars van de viewer. In de groep worden besluiten genomen over de functionaliteit van de viewer, zoals bijvoorbeeld het logisch ordenen van data. Hierdoor sluit de viewer straks zo goed mogelijk aan bij de eisen en wensen van de zorgverleners. Momenteel wordt er gewerkt aan een werkproces voor deze expertgroep met duidelijke afspraken. Op deze manier weten alle betrokken partijen wat zij kunnen verwachten.

De Kraamzorg
Het landelijk programmabureau heeft in samenwerking met KCKZ, Bo Geboortezorg en Nictiz, een werkgroep. Nu de implementatie en kennis vanuit de leveranciers van de kraam bronsystemen steeds meer wordt en de eerste implementaties gepland staan, worden de protocollen van de kraam onder de loep genomen. Hiervoor is enige afstemming tussen de projectleiders nodig, omdat kraamorganisaties vaak in meerdere partnerschappen werkzaam zijn en sommige organisaties zelfs landelijk te werk gaan. Dit wordt een terugkomend onderwerp op de agenda bij de projectleiders.

Meer weten?
Heb je nog vragen of wil je ondersteuning? Neem dan contact op met programmamanager Susan Osterop, via s.osterop@carecodex.org.