1. Nieuws
  2. Kennis delen in (en tussen) regionale partnerschappen

Kennis delen in (en tussen) regionale partnerschappen

29 juni 2023

Deze maand zijn er informatiesessies geweest in vier partnerschappen: Brabant, Limburg, IGD Rijnmond en West. Wat deze sessies gemeen hadden: de eindgebruikers meenemen in waar we staan en ze voorbereiden op de implementaties die gaan komen. We vertellen je graag per regio hoe de sessies zijn verlopen. Daarnaast vind je een update over het testen in partnerschap Amsterdam – Amstelland – Almere en over kennisdelen rondom Chipsoft ziekenhuizen.

IGD Rijnmond
Twee keer per jaar organiseert het partnerschap Rijnmond een regiobijeenkomst om alle deelnemers in de regio op de hoogte te houden van het project ‘Integraal Geboortezorgdossier Rijnmond’. In de regiobijeenkomst op 15 juni werden de zorgverleners meegenomen in de implementatieplanning en wat er aan contracten en overeenkomsten op de praktijken af komt. Ook kregen ze te zien hoe de viewer in de praktijk gaat werken en wat het hun oplevert: een integraal beeld over de zwangere met de meest recente gegevens vanuit verschillende bronnen. Wel met de kanttekening dat we hier in stapjes naartoe groeien. Bijvoorbeeld van digitale uitwisseling met een paar organisaties naar uitwisseling met alle betrokken geboortezorgpartijen. Van een kleine set aan gegevens naar een steeds grotere set aan relevante gegevens. De eerste technische testen bij het Franciscus Gasthuis zijn succesvol verlopen. Op naar de volgende stappen!

Partnerschap West
In partnerschap West vinden er vier implementatiesessies plaats met de zorgverleners die betrokken zijn bij de eerste livegangen. Het doel van deze sessies is om op verschillende thema’s op te halen wat er nodig is om de implementatie van de viewer succesvol te laten verlopen. Daarnaast zijn de betrokkenen bij de eerste implementaties zo beter voorbereid en kunnen zij een ‘ambassadeursrol’ binnen hun organisatie vervullen. Een mooi tweeledig doel dus!

Tot nu toe zijn er drie van de vier sessies geweest met zorgverleners uit verschillende disciplines. De eerste sessie ging over goede dossiervoering en wat hier allemaal voor nodig is. Bijvoorbeeld het gebruik van dezelfde terminologie en de juiste plek van noteren. De tweede sessie ging over de nieuwe werkafspraken die nodig zijn wanneer er straks met een viewer gewerkt gaat worden. Dit werd in kaart gebracht aan de hand van praktijksituaties. De derde sessie ging over instructie en ondersteuning. Er werd onder andere geïnventariseerd of de huidige instructiematerialen voor het werken met een viewer begrijpelijk zijn en welke aanvullingen hierop nodig zijn.

Het is heel erg leuk om te zien dat de zorgverleners in deze sessies zo betrokken zijn. Het waren energieke en zeer waardevolle sessies waarin veel belangrijke input is opgehaald en ook gedeeld met andere partnerschappen!

Partnerschap Amsterdam – Amstelland – Almere
Partnerschap Amsterdam is kartrekker van het bronsysteem voor de echo (Astraia). Het partnerschap is actief aan de slag met het testen van dit systeem. Er is al een aantal technische testen geweest. In juli komt de spannende stap om met zorgverleners te gaan testen. Bij deze test gaan we met leveranciers Astraia en HINQ (viewer leverancier), enkele eerstelijns verloskundigen, echo-centra en andere zorgpartijen kijken naar de resultaten van deze test. Na deze test wordt er gekeken naar stappen om verder uit te rollen.

Lees meer nieuws over partnerschap Amsterdam – Amstelland – Almere in hun nieuwsbrief juni 2023.

Partnerschap Brabant en Limburg
In het partnerschap Brabant en Limburg zijn twee informatiebijeenkomsten geweest waarin zorgverleners werden meegenomen in de stappen in aanloop naar de implementatie. Onder andere instructiematerialen, mijlpalen en contracten kwamen aan bod. Ook is er een inkijkje gegeven in hoe de viewer eruit komt te zien. Daarnaast werd de implementatieplanning getoond, zodat er een beeld is bij het tijdspad van het implementeren.

In Brabant en Limburg willen ze, net als in West, gaan werken met ambassadeurs/ key users binnen organisaties. Zij zijn ook degenen die gaan nadenken over onderwerpen zoals goede dossiervoering en werkafspraken. Zij gaan, als de viewer een tijdje in gebruik is, kijken welke veranderingen in werkafspraken er nodig zijn om veilig digitaal gegevens met elkaar uit te wisselen. In de herfst komt er een nieuwe informatiebijeenkomst over beheer en doorontwikkeling. Wij zijn benieuwd!

Kennis delen
Samen komen we vooruit. Kennisdelen is hierbij de uitdaging. Zo is het mooi om te zien dat deelnemers in partnerschappen elkaar steeds beter gaan vinden. Zo zochten informatiespecialisten, architecten en projectleiders elkaar op in een bijeenkomst om kennis te delen over de implementaties in HiX met ziekenhuizen door het hele land. Ook vertegenwoordigers van de leverancier van HiX, ChipSoft, sloten aan bij deze bijeenkomst.