1. Nieuws
  2. Partijen bijgepraat tijdens veldondersteunersoverleg

Partijen bijgepraat tijdens veldondersteunersoverleg

5 oktober 2020

Tijdens het maandelijkse veldondersteunersoverleg praten partijen uit de geboortezorg elkaar bij over de ontwikkelingen uit het veld. Tijdens het overleg op donderdag 1 oktober werd onder meer gesproken over het afstemmingsoverleg dat geboortezorgpartijen hebben voorafgaand aan de vergadering van het Informatieberaad Zorg en nauwere samenwerking tussen de VIPP-programma’s.

Vanuit het veld komt een aantal mededelingen. Zo wordt vanmiddag (donderdag 1 oktober) de dataset Kraam vastgesteld. Verder is de eerste bijeenkomst geweest van de geboortezorgpartijen om voorafgaand aan het Informatieberaad Zorg met elkaar te spreken over de stukken van het Informatieberaad. Dit overleg is opgestart omdat er een grote afstand is tussen het Informatieberaad en de geboortezorg. Met elkaar kijken de partijen wat de stukken zeggen over de geboortezorg en wat ze ermee kunnen. Tijdens het eerste overleg is er vooral afgestemd wat ze willen gaan doen. Belangrijk om verder nog te melden over het Informatieberaad is dat de KNOV nu ook officieel geaccordeerd is als vertegenwoordiging in het Informatieberaad. Dat is mooi want nu is geboortezorg nog beter geborgd; dit was eerst alleen vanuit ZN of Patiëntenfederatie Nederland. De terugkoppeling werd gemist, om de standpunten van integrale geboortezorg te kunnen verkennen. De KNOV is nu zowel in de kerngroep, als in het Informatieberaad zelf vertegenwoordigd.

Tot slot wordt er vandaag in de Autorisatieraad gesproken over de indeling welke cliënten bij welke VSV horen. Er moet een andere toewijzingssystematiek komen. Bij de intake van een zwangere wordt al gevraagd in welk ziekenhuis zij wilt bevallen. Dit wordt meegenomen in de dataset en hoort bij het ziekenhuis van voorkeur. Het is als item aan de dataset toegevoegd, omdat dit de laatste ronde is van de Autorisatieraad voor de overgang naar versie 3.2 van de dataset. Anders moet men te lang wachten.

Landelijke ontwikkelingen

In het overleg werd stilgestaan bij een aantal landelijke ontwikkelingen. Zo is de kerntafel van Babyconnect bij elkaar geweest. Onder voorzitterschap van Lea Bouwmeester is gesproken over de verbinding en het belang van de Innovatie- & Beheercyclus naar de kerntafel en het draagvlak daarvan.

Daarnaast was er een korte terugkoppeling over de gebruikersgroepen. Alle vier de gebruikersgroepen zijn in september online bij elkaar geweest. De outcomedoelen van het Informatieberaad Zorg vormden de basis voor de vier bijeenkomsten.

Verder is er vanuit de vrienden van het Informatieberaad de behoefte uitgesproken om de samenwerking te bevorderen tussen de VIPP-programma’s en de focusgroepen. Er moet een versnelling komen bij de VIPP-programma’s. Tijdens de meetup van het Informatieberaad is door Dorine Veldhuizen van stichting Carecodex de stem van de gebruiker naar voren gebracht; dit gebeurt niet in andere VIPP-programma’s.

Regionale ontwikkelingen

Elke maand worden er digitale informatiebijeenkomsten gehouden. Afgelopen keer werden er praktijkervaringen vanuit Noord-Holland Noord en Rotterdam Rijnmond gedeeld, waar enthousiaste reacties op kwamen. In een dia wordt de stand van zaken getoond qua subsidie aanvraag, in percentages van VSV’s. Deze wordt verder toegelicht met welke regio’s er al aan het bouwen en puzzelen zijn. Er worden ook de komende tijd weer veel presentaties gegeven bij VSV’s over Babyconnect.

Het was weer een goed overleg. In november zullen de communicatie-adviseurs ook uitgenodigd worden voor dit overleg. Uit een belronde die de afdeling Communicatie van Babyconnect heeft gehouden onder de communicatiemensen van de veldondersteuners, is namelijk gebleken dat er veel nieuwe mensen zijn die nog niet goed op de hoogte zijn van .

Bekijk de presentatie die tijdens het overleg is gegeven.

 

 

Iedere eerste donderdag van de maand komen beleidsmedewerkers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Hierin bespreken we de vragen die spelen in het veld. Het programmabureau informeert de vertegenwoordigers van de geboortezorgpartijen over de stand van zaken.