1. Nieuws
  2. Outcomedoelen onder de loep genomen

Outcomedoelen onder de loep genomen

21 december 2021

Op woensdag 8 en dinsdag 14 december organiseerde VIPP Babyconnect een kennistafel voor regionale projectleiders en geïnteresseerden over de vier outcomedoelen: medicatieveiligheid, patiënt centraal, gestandaardiseerde informatie-uitwisseling en éénmalig vastleggen van gegevens. In de beleidsregel zijn deze landelijke doelen als resultaatverplichting opgenomen. Het programmabureau ondersteunt de regionale partnerschappen bij het behalen van de benodigde resultaten en denkt mee over hoe de doelen kunnen worden omgezet in concrete activiteiten.

Per outcomedoel zijn de volgende onderwerpen onder de loep genomen:

  • Toetsing: hoe worden de doelen getoetst?
  • Afhankelijkheid: welke eventuele afhankelijkheden zijn er? Bijvoorbeeld bepaalde (informatie)standaarden .
  • Doelgroepen: wie hebben met het outcomedoel te maken?
  • Activiteiten: welke activiteiten zijn nodig?

De kennistafel was vooral gericht op het toelichten van de activiteiten per outcomedoel. En hoe deze doelen vertaald kunnen worden naar activiteiten in een implementatieplan.

Het is belangrijk dat projectleiders de resultaten meenemen in hun voortgangsrapportage. Dat ze bijvoorbeeld vermelden welke afhankelijkheden een rol spelen.

Handboek toetsingscriteria

In de sessie is ook het handboek toetsingscriteria toegelicht. Dit handboek richt zich op het informeren van projectleiders en penvoerders van de regionale partnerschappen hoe het proces verloopt en de toetsing behaald kan worden. Het handboek levert geen k nieuwe criteria op. De criteria zijn vastgelegd in de beleidsregel VIPP Babyconnect door de minister en die veranderen niet. Het handboek wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2022 opgeleverd.

Meer weten over de outcomedoelen? Bekijk dan eens deze presentatie.