1. Nieuws
  2. Onder de motorkap: Pionieren met ChipSoft

Onder de motorkap: Pionieren met ChipSoft

24 juli 2023

De afgelopen maanden zijn er mooie resultaten behaald in voorbereiding op de implementaties in de regionale partnerschappen. Veel ontwikkelingen op technisch gebied zijn niet altijd direct zichtbaar voor de eindgebruiker. En net als dat de meesten van ons niet weten wat er onder de motorkap van de eigen auto gebeurt, blijft de technische kant van digitale gegevensuitwisseling niet altijd even zichtbaar. In de reeks Onder de Motorkap laten we de bouwers en ontwikkelaars (leveranciers) van de informatiesystemen aan het woord. Zo krijg je als lezer een kijkje onder de motorkap.  

Deze keer is de beurt aan Vincent van den Berg, innovatieconsultant bij ChipSoft. Hij vertelt over de ervaringen van de afgelopen maanden bij het klaarmaken van het ziekenhuisinformatiesysteem HiX voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. 

Stukje van de puzzel 
Om veilige gegevensuitwisseling mogelijk te maken, waarbij de zorgverlener in het eigen zorgverlenerssysteem kan blijven werken, is er een methode bedacht die uitgaat van een ontwerp in deelblokken, een zogenaamd modulair ontwerp. In ons artikel Wat gebeurt er onder de motorkap? van mei leggen we dit uit.  

ChipSoft ondersteunt deze methode, die goed aansluit bij netwerkzorg. Zij zijn het stukje van de puzzel voor de HiX-gebruiker. “Wij ondersteunen de data-ontsluiting en het integreren van de data. Leveranciers zoals HINQ zorgen ervoor dat deze data overzichtelijk in een integraal dashboard, de viewer, weergegeven wordt en dat alle aangesloten zorgverleners toegang hebben tot de informatie.” 

Stap voor stap naar een betere zorg 
Het klinkt allemaal makkelijker gezegd dan gedaan; innovatie komt met vallen en opstaan. Stappen moeten gemaakt worden om te ontdekken wat lukt en wat (nog) niet, want veel systemen moeten op elkaar worden afgestemd. Er zijn eerste implementaties geweest waarbij de viewer is geïntegreerd in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD), waarbij het mogelijk is gemaakt dat de gynaecoloog de informatie van de verloskundige kan inzien. Nu is het sinds kort ook mogelijk om zelf bevindingen te delen. Vincent legt uit hoe dat in z’n werk gaat: Tijdens deze implementaties werd er gekeken naar hoe de digitale gegevensuitwisseling eruit moet gaan zien. Hier wordt rekening gehouden met de eisen en wensen van de eindgebruiker. Zo constateren we nieuwe bevindingen, stuiten we op onvoorziene problemen en hier leren we van. De aanpassingen die daaruit voortvloeien worden weer meegenomen naar een volgende implementatie. Hierdoor zullen er kleine updates aangeleverd worden voor eerdere implementaties, zodat iedereen continu meegroeit met de laatste ontwikkelingen. Tijdens de eerstvolgende implementaties wil ChipSoft gestructureerde en ongestructureerde data uitwisseling beschikbaar in FHIR en de BgZ (Basisgegevensset Zorg) data uitbreiden met andere zibs.  

Durven doen 
Toch blijft het spannend; het inzien van patiëntengegevens komt met een juridisch aspect waar men al gauw voor vreest. Zorgverleners zijn wel bekend met wetgeving rond medische dossiers. Zoals dat zorgverleners verplicht zijn een compleet patiëntdossier bij te houden in hun eigen zorginstelling. Programma’s als VIPP Babyconnect doorbreken de angsten rondom regelgeving, omdat we stappen moeten zetten en wat moeten gaan doen,” aldus Vincent. “We moeten onze keuzes uiteraard kunnen verantwoorden, maar zo krijgen we de mogelijkheid op basis van praktijkervaring met elkaar te leren.” Ook zal deze transparantie profijt kunnen opleveren voor de patiënt. “In de toekomst wordt het voor de patiënt mogelijk om via zijn/haar eigen PGO (Persoonlijke Gezondheidsomgeving) deel te nemen aan het zorgnetwerk. Hiermee krijgt de patiënt compleet inzicht over zijn/haar eigen zorg. 

Trots op de samenwerking 
Ketenzorg is meer transactie gebaseerde gegevensuitwisseling, de datauitwisseling gaat van zorgverlener A naar zorgverlener B en dit blijft vooralsnog bij onder andere het doorverwijzen van patiënten in de keten of iedereen werkt in hetzelfde systeem. Maar netwerk georganiseerde zorg zal langzaam maar zeker meer plek krijgen binnen de zorg. Geboortezorg is een voorbeeld van netwerkzorg. Een cliënt/patiënt heeft regelmatig met meerdere zorgverleners tegelijk te maken.  “Wij moeten ons blijven richten op een goede samenwerking met een doenersmentaliteit”, geeft Vincent aan.Alhoewel netwerkzorg een breder concept is dan de geboortezorg alleen, is VIPP Babyconnect een pioniersproject op dit vlak (red. wat gegevensuitwisseling betreft), één waar ik al met trots zie hoe men gezamenlijk de schouders eronder zet, open is over de stappen die ondernomen moeten worden en men samen aan het pionieren is.” 

Meer informatie?
Wil je meer (technisch inhoudelijke) informatie over het modulair ontwerp? Kijk dan op deze pagina.