1. Nieuws
  2. Wat gebeurt er ‘onder de motorkap’?

Wat gebeurt er ‘onder de motorkap’?

25 mei 2023

De afgelopen maanden zijn er mooie resultaten behaald in voorbereiding op de implementaties in de regionale partnerschappen. In samenwerking met eindgebruikers zijn er bijvoorbeeld testen gedaan, is er een viewer ontwikkeld en heeft er een eerste implementatie van digitale gegevensuitwisseling tussen zorgverleners plaatsgevonden. Veel ontwikkelingen op technisch gebied zijn niet altijd direct zichtbaar. De komende tijd laten we diverse leveranciers – de bouwers en ontwikkelaars van de technische systemen – aan het woord over hun werkzaamheden ‘onder de motorkap’. Maar eerst leggen we in dit artikel uit wat er onder de motorkap zoal gebeurt.

Komt een vrouw bij de verloskundige…
Als een zwangere bij de verloskundige komt, worden er veel (medische) gegevens van haar geregistreerd. Op die manier kan een zorgverlener de best mogelijke zorg aan haar en haar kind geven. In de loop van de zwangerschap raken er steeds meer zorgverleners betrokken bij de zorg, zoals een echoscopist, mogelijk ook een gynaecoloog, de jgz-verpleegkundige en na de bevalling ook de kraamverzorgende. Alle zorgverleners hebben de juiste informatie op het juiste moment nodig. De betrokken zorgverleners werken in verschillende systemen, dus gegevens digitaal uitwisselen met elkaar is niet of nauwelijks mogelijk. Om veilige gegevensuitwisseling toch mogelijk te maken, waarbij de zorgverlener in het eigen zorgverlenerssysteem kan blijven werken, is er een methode bedacht die uitgaat van een ontwerp in deelblokken, een zogenaamd modulair ontwerp.

Bekijk ook dit filmpje Digitale gegevensuitwisseling, hoe werkt dat? >>>

Boven en onder de motorkap
Wat gebeurt en nu precies in het modulair ontwerp en onder de motorkap? Onderstaande afbeeldingen laten zien wat er boven de motorkap (boven de rode lijn in de afbeelding) gebeurt en wat er onder de motorkap gebeurt (onder de rode lijn).

Afbeelding 1. Proces publiceren

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Afbeelding 2. Proces raadplegen

 

Proces publiceren
In afbeelding 1 staat het proces van publiceren schematisch weergegeven. Nadat een zorgverlener nieuwe gegevens, boven de motorkap, in het eigen systeem (module A) heeft geregistreerd, worden een aantal stappen, onder de motorkap, in gang gezet. Eerst worden de gegevens omgezet naar de standaardtaal FHIR (module B1) zodat de informatie gestandaardiseerd is. Vervolgens worden de gegevens opgeslagen op een server (module B2). Om deze gegevens toegankelijk en vindbaar te maken voor andere zorgverleners en om toestemming van de cliënt te kunnen beheren, zijn generieke functies (module C) nodig.

Proces raadplegen
Wanneer je informatie opvraagt, worden ook weer processen onder de motorkap in gang gezet. Dit proces van raadplegen is schematisch weergegeven in afbeelding 2. Vanuit het eigen systeem (module A) opent de zorgverlener de Viewer (module E). Module D1 zet een bepaalde informatiebehoefte die de zorgverlener op dat moment heeft om in een lijst met benodigde gegevens in de standaardtaal FHIR, bijvoorbeeld de Integrale zwangerschapskaart. Met behulp van generieke functies (module C) kunnen deze datapakketten worden gevonden. Hiermee kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of de cliënt toestemming heeft gegeven en of de zorgverlener op basis van haar rol deze informatie mag zien. Nadat de opgehaalde gegevens zijn vertaald naar leestaal (module D2) wordt het resultaat getoond in de Viewer (module E).

De ontwikkelaars aan het woord
De komende tijd laten we graag de bouwers en ontwikkelaars (leveranciers) van de informatiesystemen aan het woord. Zij vertellen, in begrijpelijk taal, over de mijlpalen en de ontwikkelingen van de afgelopen maanden en belangrijke stappen die nog gezet moeten worden. Zo krijg je als lezer een kijkje onder de motorkap.

Wat kun je verwachten?
Volgende maand kun je het eerste interview lezen met Vincent van den Berg, innovatieconsultant bij Chipsoft. Hij vertelt over de ervaringen van de afgelopen maanden bij het klaarmaken van het ziekenhuisinformatiesysteem HiX voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.

Meer informatie?
Wil je meer (technisch inhoudelijke) informatie over het modulair ontwerp? Kijk dan op deze pagina.