1. Nieuws
  2. Nieuwe stappen gezet in de techniek

Nieuwe stappen gezet in de techniek

15 september 2020

De afgelopen periode zijn er de nodige stappen gezet op het gebied van techniek. Hierdoor komt de realisatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg weer een stukje dichterbij.

FHIR-profielen gepubliceerd en consultatieronde geopend
Samen met Nictiz zijn de FHIR-profielen (PWD versie 2.3) ontwikkeld en gepubliceerd. Een FHIR-profiel definieert de structuur van data en is een standaard voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens binnen en tussen zorginstellingen, maar ook tussen zorginstelling en patiënt. Het uitgangspunt is dat de profielen aansluiten op de wensen en behoeften van cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten in de geboortezorg.

Leveranciers weten nu op welke manier uit te wisselen geboortezorggegevens worden gestructureerd en kunnen verder aan de slag met het bouwen van de techniek.

Nictiz heeft de consultatie van de FHIR-profielen geopend voor leveranciers, ICT-specialisten en andere betrokkenen in de geboortezorg. Zij kunnen in deze ronde tot 30 oktober input voor verbetering leveren. Meer informatie vind je hier>>>

Consultatieronde VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel afgerond
Tot 15 september kon er feedback gegeven worden op het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel. Meer dan 80 reacties kregen we binnen, met als rode lijn dat op sommige punten meer detailinformatie gewenst is. Een voorbeeld hiervan is dat de deelnemers meer willen weten over welke gegevens uitgewisseld gaan worden. Aan deze behoefte kunnen we inmiddels voor een groot deel gehoor geven: de benodigde FHIR-profielen zijn ontwikkeld (zie alinea hierboven) – dit was nog niet het geval toen het afsprakenstelsel gepubliceerd werd. Deze en andere nieuwe en bijgewerkte artikelen publiceren we op 15 oktober.

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel maken we samen met de geboortezorg en is nooit ‘af’. Feedback en suggesties voor verbeteringen zijn altijd welkom. Wil je meedenken? Neem contact op met Jorrit Spee, projectleider R&D en redacteur van het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel via info@carecodex.org.

Webinarreeks voor leveranciers en ICT-specialisten
In de eerste helft van september organiseerden Nictiz, Perined en VIPP Babyconnect een webinarreeks met als titel “Het recept voor succesvolle uitwisseling van geboortezorg-informatie.” In deze reeks kregen deelnemers antwoorden op de volgende vragen:

  • Waarom zijn zibs in de geboortezorg nodig?
  • Wat kunt u in het werkproces met de zibs doen?
  • Welk impact heeft dat voor het informatiesysteem?
  • Hoe worden zibs omgezet in FHIR resources?
  • Hoe worden deze zibs in FHIR in de praktijk uitgewisseld?

De webinars trokken tientallen kijkers en de reacties waren positief: “Zeer goed te volgen!” en “Een aanrader voor alle ICT-leveranciers en -specialisten in de geboortezorg!” Op de site van Nictiz kun je de webinars terugkijken.

Leveranciers wegwijs gemaakt in VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel
Op 20 en 25 augustus jl. organiseerden we twee informatiesessies voor leveranciers van zorginformatiesystemen (zoals verloskundige informatiesystemen en ziekenhuisinformatiesystemen) en integratiesystemen (o.a. resource servers en index services). Het doel was de leveranciers in anderhalf uur tijd beknopt uitleg te geven over het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel en hoe ze dit kunnen gebruiken voor de ontwikkeling van de benodigde techniek. Meer hierover lees je hier>>>