1. Nieuws
  2. Laatste kans aansluiten regionaal partnerschap

Laatste kans aansluiten regionaal partnerschap

9 februari 2023

Inmiddels is de laatste kans voor VSV’s/IGO’s en zorgorganisaties om je aan te sluiten bij een regionaal partnerschap bijna gepasseerd. De uitbreidingen van de regionale partnerschappen moeten vóór 31 maart 2023 worden ingediend met een aanvraag bij het ministerie van VWS. 

Dit betekent dat projectleiders en penvoerders van de negen regionale partnerschappen nu handtekeningen verzamelen, begrotingen maken en plannen herzien.
Als er nu nog een besluit valt binnen jouw VSV/IGO of zorgorganisatie, informeer dan in ieder geval vóór 1 maart de penvoerder van het regionaal partnerschap dat je mee wil doen.

Wat als jouw VSV of zorgorganisatie nog niet meedoet? 
Je leest het in ons voorgaande artikel ‘Hoe doe je óók mee aan digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg?‘ naar aanleiding van de wijziging van de beleidsregel VIPP Babyconnect.

Heb je nog vragen?
Dan kun je terecht bij het landelijke programmabureau.
Contactpersoon: Susan Osterop (programmamanager) via s.osterop@carecodex.org of telefonisch: 06-13214994.