Wijziging beleidsregel VIPP Babyconnect

  1. Jaaroverzicht
  2. Wijziging beleidsregel VIPP Babyconnect

Extra financiering

Eind 2021 werd duidelijk dat extra financiële middelen noodzakelijk waren voor de bekostiging van de materiële kosten.

Het ministerie van VWS stelde in juni extra financiering beschikbaar voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Dit betekende voor het landelijk programma VIPP Babyconnect en de regionale partnerschappen dat zij door konden gaan met de implementatie. Om deze extra financiering mogelijk te maken is de beleidsregel VIPP Babyconnect aangepast. Deze is op woensdag 8 juni gepubliceerd in de Staatscourant.

Lees verder>>>