Babyconnect in het nieuws in 2021

  1. Jaaroverzicht
  2. Babyconnect in het nieuws in 2021

Babyconnect in het nieuws

– ICT & Health: ‘Digitale zwangerschapskaart komt dichterbij’ – december 2021

Sinds de lente van 2021 werken VIPP Babyconnect, MedMij en Nictiz aan een digitale versie van de zwangerschapskaart. Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) waar zwangere vrouwen alle informatie over hun zwangerschap kunnen bundelen en teruglezen. Om deze digitale integrale zwangerschapskaart weer een stap dichterbij te brengen zijn eindgebruikers bij het proces betrokken en praktijktoetsen uitgevoerd.

– Headease: ‘Dankzij hackathon is nu ook binnen de geboortezorg veilige data-uitwisseling mogelijk’- december 2021

Veilige uitwisseling van gegevens en toegang tot essentiële cliënt- en patiëntdata is één van de grootste uitdagingen in de zorg. Zo ook in de geboortezorg. Tijdens de door Babyconnect georganiseerde Hackathon is het gelukt om cliëntgegevens tussen verschillende organisaties volgens de meest strenge normen digitaal uit te wisselen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van het systeemonafhankelijk ‘Nuts’. Een op internationaal gebaseerde standaarden ‘open standaard’.

– ICT & Health: ‘POC Keuzevrijheid digitale gegevensuitwisseling netwerkzorg’- november 2021

In november is een succesvolle proof of concepts Nuts Bolt Zorginzage uitgevoerd die het bewijs leverde dat keuzevrijheid en digitale gegevensuitwisseling tussen regio’s in de geboortezorg praktisch haalbaar zijn. Bovendien wordt hiermee de basis gelegd om de digitale gegevensuitwisseling in de toekomst op te schalen. De vrijheid om volledig onafhankelijk te kunnen kiezen voor een leverancier, applicatie of platform is een van de grondbeginselen van VIPP Babyconnect.

PGO.nl: ‘Zo komt het vliegwiel van VIPP Babyconnect in beweging’: november 2021

In november is een succesvolle proof of concepts Nuts Bolt Zorginzage uitgevoerd die het bewijs leverde dat keuzevrijheid en digitale gegevensuitwisseling tussen regio’s in de geboortezorg praktisch haalbaar zijn. Bovendien wordt hiermee de basis gelegd om de digitale gegevensuitwisseling in de toekomst op te schalen. De vrijheid om volledig onafhankelijk te kunnen kiezen voor een leverancier, applicatie of platform is een van de grondbeginselen van VIPP Babyconnect.

– Informatieberaad Zorg: ‘CareCodex ontvangt DIZRA-award voor programma VIPP Babyconnect’ – april 2021

Tijdens de online Meetup van het Informatieberaad Zorg op 19 april ontving Stichting CareCodex de DIZRA-award uit handen van SG Erik Gerritsen. Zij ontvingen deze award voor hun bijdrage aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg met het programma VIPP Babyconnect.

– CPZ: ‘DIZRA award voor programma VIPP Babyconnect’ – april 2021

Stichting CareCodex heeft op 19 april de DIZRA award ontvangen voor de bijdrage aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg met het programma VIPP Babyconnect. De DIZRA award wordt sinds 2020 ieder jaar uitgereikt aan een organisatie in de zorg die zich actief heeft ingezet om te bouwen aan een duurzaam informatiestelsel in de zorg en op het terrein van de referentie architectuur.

– Nationale zorggids: ‘Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg is belangrijke stap dichterbij’ – april 2021

Tijdens een proef van VIPP Babyconnect in samenwerking met Máxima MC in Eindhoven/Veldhoven is duidelijk geworden dat het delen van gegevens uit het ziekenhuis met zorgverleners buiten het ziekenhuis door vertaling en datatransport wel mogelijk is – binnen enkele maanden en voor een fractie van de kosten.

– ICT & Health: ‘Digitale gegevensuitwisseling geboortezorg kan sneller’ – april 2021

VIPP Babyconnect heeft onlangs samen met Máxima MC middels een proef aangetoond dat digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg binnen enkele maanden en tegen lage kosten gerealiseerd kan worden. Op dit moment ervaren gynaecologen en kinderartsen in ziekenhuizen nog altijd problemen met het delen van gegevens vanuit hun zorginformatiesysteem met geboortezorgverleners, zoals de kraam of jeugdgezondheidszorg, buiten het ziekenhuis. Aanpassingen zijn kostbaar en laten vaak jaren op zich wachten.

– ICT & Health: ‘Nieuwe stappen gegevensuitwisseling geboortezorg, JGZ’ – maart 2021

VWS, het NCJ, ActiZ, GGD GHOR Nederland en VIPP Babyconnect hebben de afgelopen tijd landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt. Doel is het realiseren van digitale gegevensuitwisseling tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg (JGZ). De betrokken partijen hebben een impactanalyse laten uitvoeren en er zijn technische testen uitgevoerd op het gebied van digitale gegevensuitwisseling.