1. Nieuws
  2. “Het is zoeken naar de balans tussen snelheid en kwaliteit”

“Het is zoeken naar de balans tussen snelheid en kwaliteit”

21 november 2022

In gesprek met Jelle Nutma en Mark de Roos

Mark de Roos wordt vanaf 1 december de nieuwe projectleider voor VIPP Babyconnect regio Noord-Nederland vanuit ROS Friesland. Hij neemt het stokje na bijna 4 jaar over van Jelle Nutma. Samen met RSO GERRIT zijn zij verantwoordelijk voor de projectleiding binnen het regionaal partnerschap.
In dit artikel kijken we samen met Jelle en Mark terug en vóóruit.

Vertel Jelle, wat ga je doen?
Jelle: Ik ga met pensioen! Mijn vrouw stopt ook met werken aan het einde van dit jaar, dus we gaan samen een heleboel leuke dingen doen, zoals stedentrips en cultuur opsnuiven. En ik heb veel hobby’s, ik wil het pianospelen weer op gaan pakken, ik heb nog zo’n 100 romans die nog gelezen moeten worden en ik wil nog graag iets doen met politieke filosofie.
Maar ik ga vooral niet teveel plannen, dat hoeft niet meer, dus ik ga vooral gewoon zien wat er nog op mijn pad komt.

Mark: Kun je kort vertellen wie je bent, wat jouw achtergrond is en hoe je bij ROS Friesland terecht bent gekomen?
Mark: Via een aantal omzwervingen ben ik bij ROS Friesland terecht gekomen. Ik kom oorspronkelijk uit Friesland, ik heb Medische Informatiekunde aan de Universiteit van Amsterdam gestudeerd. Daarna via Den Haag en Leiden weer terug naar Friesland (Leeuwarden) gegaan.
Ik heb flink wat jaren in ziekenhuizen rond gelopen en daar allerlei klussen gedaan op het snijvlak van zorg en ICT. Met ROS Friesland heb ik gekozen voor een stukje diepgang op de inhoud, in combinatie met zakelijke dienstverlening.

Jelle: Jij bent nu bijna 4 jaar betrokken bij het project VIPP Babyconnect en er zijn behoorlijk wat ontwikkelingen geweest in jullie regio. Waar ben je het meest trots op?
Jelle: Ja ik ben eigenlijk al vanaf het begin betrokken bij VIPP Babyconnect in Noord-Nederland. We hebben al een behoorlijke lange weg afgelegd.
Ik was graag trots geweest op een aantal implementaties, maar dat vraagt nog wat meer geduld.
Waar ik wel heel trots op ben is onze goed draaiende projectorganisatie die met noordelijke nuchterheid besluitvaardig is. Waarbij de leden van de projectorganisatie thuis zijn in zowel de techniek als de zorginhoud, dus altijd kijkend met een integrale blik.
We hebben altijd veel lol met elkaar en zijn optimistisch ingesteld, ook al is er sprake van een trage voortgang.

Mark: Waar ligt voor jou de grootste uitdaging binnen het project VIPP Babyconnect in jullie regio?
Mark: De grootste uitdaging ligt voor ons denk ik in het verwachtingsmanagement van zorgprofessionals. Hen meenemen in het ‘waarom’ en in het ontwikkelpad: ‘Hier zijn we mee bezig, dit kunnen jullie verwachten en hier zullen jullie uiteindelijk blij van worden’.
Als we hier niet zorgvuldig in zijn en hen hier niet voldoende in meenemen, dan lopen we het risico dat het ze te lang duurt en we het draagvlak kwijtraken.
Het is zoeken naar de balans tussen snelheid en kwaliteit. Vanuit het project en de financiering is het belangrijk om de vaart erin te houden, maar als je kijkt vanuit de bril van de zorgprofessional, dan wil je het product pas opleveren als het helemaal goed en compleet is. Daar zit spanning op.

Jelle: Waar ligt volgens jou de grootste winst voor de zwangere?
Jelle: Geboortezorg is netwerkzorg. In de geboortezorg zijn vaak meerdere zorgverleners vanuit verschillende disciplines en organisaties bezig met het verlenen van zorg aan de zwangere (of cliënt).
Middels de VSV’s hebben de professionals hier in praktische zin ook handen en voeten aan gegeven. Dat is een groot goed dat voor veel gebieden in de zorg als voorbeeld kan dienen. Met digitale gegevensuitwisseling willen we nu realiseren dat óók de informatievoorziening als een netwerk wordt georganiseerd en we 24/7 van elkaars gegevens gebruik kunnen maken. Dat garandeert pas echte continuïteit van zorg. En dat is voor de zwangere de grootste winst.

“Er is veel discussie of de gegevens allemaal wel of niet in je eigen dossier moeten komen. Maar bij de vormgeving van een als netwerk georganiseerde informatievoorziening is die discussie niet eens zo relevant.

In de geboortezorg zijn vaak meerdere zorgverleners vanuit verschillende disciplines en organisaties bezig met zorg verlenen aan de zwangere (of cliënt). De uitvoering daarvan doet ieder op of vanuit zijn/ haar eigen locatie en we vertrouwen op elkaars professionaliteit. In het verlengde daarvan kun je stellen dat het ook niet uitmaakt waar de gegevens van de zwangere zich bevinden, allemaal in je eigen systeem of verdeeld over de systemen van de collega zorgverleners die ook betrokken zijn bij jouw zwangere maar wel via een viewer in jouw systeem te raadplegen.”

Jelle Nutma

Mark: Zie jij ergens nog een toevoeging als het gaat om gegevensuitwisseling die we tot nu toe over het hoofd hebben gezien?
Mark: Wat waardevol en een meerwaarde is voor de geboortezorg, is dat de VSV’s en zorgprofessionals als netwerk met elkaar in gesprek gaan over dossiervoering en ‘wat betekent het nu precies om informatie te hebben en gegevens bij elkaar in te kunnen zien’.
Ongeacht de uitkomst zal deze discussie de zorgprofessionals dichterbij elkaar brengen. Het heeft alles te maken met samenwerken en elkaar vertrouwen.

TIP! Lees het praktijkvoorbeeld ‘Goede dossiervoering is voorwaarde voor succesvolle digitale gegevensuitwisseling‘.

Jelle: Wat zou jij nog aan Mark mee willen geven als het gaat om de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg?
Jelle: Je vast blijven houden aan het belang van onderlinge gegevensdeling voor de kwaliteit en continuïteit van de geboortezorg. Professionals daar op hun verantwoordelijkheid blijven aanspreken en je niet laten afleiden door discussies over geld, privacy en techniek. Dat is allemaal ook van belang, maar wel ondergeschikt. Dus blijf er voor zorgen dat de inhoud van de zorg bovenaan staat.
Het is heel fijn dat je de verschillende werelden (zorg en techniek) kent en die kunt verbinden. Dat is echt nodig om tot een goed eindresultaat te komen.
Mark: Misschien heb jij nog een specifieke vraag voor Jelle? Wat zou je nog van Jelle willen weten of leren?
Voor nu geen vragen, maar wat ik vooral van Jelle heb kunnen afkijken de afgelopen jaren is zijn unieke manier van ‘houd het simpel’ en zijn relativeringsvermogen. Dat is ook de manier hoe ik wil werken. Het is makkelijker om zaken complex te maken, dan ze simpel te houden.

Wij wensen Jelle een hele fijne vrije tijd en veel geluk en Mark heel veel succes met het project!