Zorginformatiebouwstenen (zibs)

  1. Digitale gegevensuitwisseling
  2. Hoe werkt het?
  3. Zorginformatiebouwstenen (zibs)

Om in de praktijk te brengen dat de cliënt en zorgverleners de juiste gegevens op het juiste moment kunnen inzien is een flexibele samenstelling van informatie nodig die je kunt opvragen. Om deze flexibele samenstelling te krijgen – zodat informatie hergebruikt kan worden – moeten data in stukjes geknipt worden.

In stukjes geknipte gegevens

Om informatie flexibel te kunnen samenstellen zijn zorginformatiebouwstenen (zibs) ontwikkeld. Een zib is een setje van gegevens dat als brokje bij elkaar horen, zoals persoonsgegevens, bloeddruk, of vorige zwangerschap. Een zib beschrijft wat er over een bepaald item van het zorgproces van de cliënt moet worden vastgelegd en hoe dat moet worden vastgelegd.

Een voorbeeld van een zib

Wat: waar bestaat zib-patiënt uit?
BSN, voornaam, achternaam, tussenvoegsel, geb. datum.

Hoe wordt zib-patiënt beschreven?:
BSN: 9 cijfers (moet voldoen aan de 11 proef)
Voornaam: tekst (Eerste letter Hoofdletter)
Achternaam: tekst (Eerste letter Hoofdletter)
Tussenvoegsel: tekst (kleine letters)
Geboortedatum: dag (=twee cijfers) maand (=tekst, kleine letters) jaar (=4 cijfers)

Hoe ziet een ingevulde zib-patiënt er bijvoorbeeld uit?

BSN: 123456789
Voornaam: Ineke
Achternaam: Jansen
Tussenvoegsel: van der
Geboortedatum: 15 mei 1992

b3lineicon|b3icon-comments||Comments

Meer info

Het Zib-centrum van Nictiz, de kennisorganisatie voor digitale informatie-uitwisseling in de zorg, beheert de landelijke set zibs: deze set is bedoeld voor zorgbreed gebruik en is te vinden op www.zibs.nl.