1. Nieuws
 2. VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel: nieuwe en bijgewerkte artikelen gepubliceerd

VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel: nieuwe en bijgewerkte artikelen gepubliceerd

19 oktober 2020

Veel mensen hebben de moeite genomen om het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel te lezen en van commentaar te voorzien. Bijna 100 reacties kwamen er binnen tijdens de consultatieronde. Deze reacties zijn heel waardevol en we willen iedereen die heeft gereageerd dan ook hartelijk bedanken. Met elkaar zorgen we voor een afsprakenstelsel dat voor iedereen in de integrale geboortezorg werkt. De eerste wijzigingen en aanvullingen op het afsprakenstelsel zijn verwerkt en op 15 oktober 2020 gepubliceerd.

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel bevat technische specificaties en veel kennis en achtergrondinformatie die nodig is om gebruiksvriendelijke digitale gegevensuitwisseling van geboortezorg te bereiken. Iedereen die tijdens de consultatieronde heeft gereageerd, draagt hieraan een steentje bij. Daarom zijn we blij dat er veel belangstelling was voor de consultatieronde van het afsprakenstelsel. Tussen 8 juli 2020 en 15 september 2020 gaven meer dan 100 betrokkenen aanbevelingen en aanvullingen door. Per artikel worden de binnengekomen reacties door het programmabureau VIPP Babyconnect beantwoord. Waar nodig worden op basis van de reacties aanpassingen in het artikel doorgevoerd.

Verwerking wijzingen en aanvullingen

Een deel van de wijzigingen en toevoegingen is al verwerkt en op 15 oktober 2020 gepubliceerd. Het gaat bijvoorbeeld om verbetering van de artikelen over de processen publiceren en raadplegen en de beschrijving van de rollen in de architectuur. Verder zijn artikelen over de processen verzamelen en delen. Tot en met 2021 wordt gewerkt aan verdere aanpassingen aan en toevoegingen van artikelen, onder andere op basis van kennis die wordt opgedaan tijdens (voorbeeld)implementaties en Proof-of-Concepts. Mensen die tijdens de consultatie op een bepaald artikel hebben gereageerd, zullen worden geïnformeerd nadat er wijzigingen op dat artikel zijn doorgevoerd. Zij worden dan ook actief uitgenodigd om hierop feedback te geven.

De volgende artikelen zijn aangepast of toegevoegd:

 • Begrippenlijst (link)
 • Referentie-architectuur (voorheen: Architectuur, link)
 • Organisatiebeleid (link)
 • Zorgproces (link)
 • Informatie (link)
 • Proces Publiceren (link)
 • Proces Raadplegen (link)
 • Proces Delen (link)
 • Proces Verzamelen (link)
 • Procesimplementatie Publiceren (link)
 • Procesimplementatie Raadplegen (link)
 • Procesimplementatie Delen (link)
 • Procesimplementatie Verzamelen (link)

Interoperabiliteit als leidraad

Voor goede en efficiënte zorg is het belangrijk dat je informatie eenduidig vastlegt en uitwisselt. Om dit voor elkaar te krijgen moeten systemen, gemaakte afspraken en randvoorwaarden van beleid tot IT-infrastructuur op elkaar aansluiten [1]. Deze niveaus moeten daarbij allemaal voldoen aan de wetgeving, privacy en geldende standaarden.

Het VIPP Babyconnect Afsprakenstelsel beschrijft op verschillende niveaus wat er nodig is om deze onderlinge samenhang of interoperabiliteit te bereiken voor de geboortezorg. Ook vind je er specificaties, richtlijnen en een beschrijving van alle rollen en verantwoordelijkheden.

Aan de slag

Leveranciers van zorginformatiesystemen en integratiesystemen (bijvoorbeeld vertaalmodules en indexen) kunnen met behulp van het afsprakenstelsel starten met het ontwikkelen en implementeren van de benodigde techniek. Daarnaast kunnen regionale partnerschappen het stelsel raadplegen om te weten welke afspraken en specificaties bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen in de beleidsregel. Daarnaast vinden zij in het afsprakenstelsel een houvast bij de keuze voor een architectuurscenario. Ook kunnen zij het stelsel raadplegen voor specificaties en afspraken voor implementatie in de regio.

 

[1] Het gaat hier om de niveaus van het interoperabiliteitsmodel: https://www.nictiz.nl/standaardisatie/interoperabiliteit/

Meewerken

Wil je meewerken aan het schrijven van nieuwe artikelen? Heb je een voorkeur voor de volgorde waarin artikelen moeten worden aangepast? Of heb je wellicht feedback op de aangepaste of nieuwe artikelen? Laat het ons weten via info@carecodex.org. De volgende stappen zetten we weer graag samen.