1. Nieuws
  2. Hele land in beweging: wat gebeurt er dan allemaal?

Hele land in beweging: wat gebeurt er dan allemaal?

27 februari 2023

 

Alle negen regionale partnerschappen zijn volop aan de slag met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling en dat doen ze met elkaar! Graag delen we wat er zoal gebeurd is de afgelopen maand.

De partnerschappen hebben de eerste implementaties van de zorginformatiesystemen verdeeld. Door de opgedane kennis te delen, leren we van elkaar. Deze kennisdeling vindt o.a. plaats door elkaar wekelijkse te informeren over de voortgang en tijdens de maandelijkse projectleidersbijeenkomsten. Daarnaast zijn er regelmatig kennistafels waar specifieke onderwerpen worden besproken en hebben we een inspiratieplein met heel veel kennis en informatie.

Kennistafel Control Framework
Bij het organiseren van digitale gegevensuitwisseling komt veel kijken. Zorgprocessen veranderen waardoor er goede afspraken moeten worden gemaakt over veiligheid en privacy. Een set passende afspraken, zowel met leveranciers als onderling, is één van de onderdelen die goed geregeld moet zijn. Zo’n raamwerk van afspraken wordt een control framework genoemd. Het partnerschap IGD Rijnmond heeft met hun Werkgroep Privacy en security (experts uit het hele partnerschap) een contractenset samengesteld. Hier zie je een schematische weergave van hun contractenhuis. Op 9 februari hebben Jan Willem Schoemaker (CISO Erasmus MC en voorzitter van de werkgroep) en Hans Niendieker (Bestuurder zorgnetwerkcoöperatie HINQ) tijdens een kennistafel geïnteresseerde projectleiders en experts op het gebied van informatiebeveiliging uit de andere partnerschappen meegenomen in de totstandkoming van de contractenset.

Wat is een control framework? 

Een control framework is een lijst met beveiligingseisen waar een leverancier aan moet voldoen. Aan de hand van de lijst controleer je in hoeverre aan de eisen voldaan wordt en je noteert eventuele actiepunten. Vervolgens weet je waar je afspraken over moet maken in de contracten, o.a. de punten waar nog niet voldaan wordt aan de eisen.

 

Testen
Meerdere partnerschappen zijn bezig met testen. Op dit moment zijn het vooral nog technische testen, zoals bijvoorbeeld kijken of een koppeling van Chipsoft werkt met een koppeling naar HINQ.
In partnerschap Utrecht zijn technische testen uitgevoerd met een ziekenhuis met een Epic systeem, een verloskundigenpraktijk met informatiesysteem Orfeus en een kraamorganisatie met informatiesysteem Atermes. Deze technische testen waren geslaagd, dus op naar de functionele test met eindgebruikers. Spannende momenten!

Werkgroepen
Het landelijk programmabureau ondersteunt de werkgroepen van regionale partnerschappen. Als voorbeeld hebben we onlangs de werkgroep zorg in Amsterdam meegenomen in de implementatiestappen boven de motorkap. Er werd bijvoorbeeld uitgelegd op welke manier zij aan de slag konden gaan met onderwerpen zoals communicatie en training. De werkgroep zorg in Utrecht heeft uitleg gekregen over de eindgebruikersgroepen.

Wat betekent onder en boven de motorkap?

Onder de motorkap zijn alle ontwikkel- en implementatiestappen die niet zichtbaar zijn voor de eindgebruiker. Dit zijn bijvoorbeeld alle technische ontwikkelingen. Boven de motorkap zijn de stappen die zichtbaar zijn voor de eindgebruikers. Zoals bijvoorbeeld training en informatie voor de eindgebruikers.

Projectleidersoverleg
De coördinerende projectleiders van de negen regionale partnerschappen komen maandelijks (digitaal) bijeen. Hierin komen vooral onderwerpen aan de orde rondom het projectmanagement van de projecten. Zo hebben we het gehad over verantwoording, accountantscontrole en urenverantwoording. Ook zijn zorgen van de projectleiders aangekaart: gaan we de doelen halen, gaan alle leveranciers op tijd meedoen en is de projectbegroting haalbaar. In vervolgsessies worden deze vragen opgepakt.

Uitbreiding partnerschappen
Meerdere regionale partnerschappen gaan de komende weken aan de slag om een subsidieherziening bij VWS in te dienen. Ze gaan hun partnerschap uitbreiden!
Tot eind maart is er de mogelijkheid voor VSV’s en IGO’s om nog aan te sluiten bij partnerschappen. De penvoerder kan dan nog subsidie aanvragen. Het projectplan en de begroting van het partnerschap worden aangepast en soms zal de projectorganisatie moeten uitbreiden om het project in de looptijd uit te kunnen voeren.

Aanpak Kraam
Veel kraamorganisaties werken in verschillende regio’s. Dit betekent voor zo’n organisatie dat om deel te nemen aan digitale gegevensuitwisseling vaak met meerdere partnerschappen samen gewerkt moet worden. Dat kan lastig zijn. Daarom is een goede samenwerking tussen de betrokken zorgorganisaties en het landelijk programmabureau belangrijk. Met meerdere kraamorganisaties wordt nu gewerkt aan een implementatieplan. We zijn met de projectleiders uit verschillende partnerschappen aan het kijken hoe dit efficiënt aangepakt kan worden. Ook proberen we de leverancier te ondersteunen met het realiseren van dit implementatieplan.