Infographics informatiestromen

VIPP Babyconnect ondersteunt de geboortezorg bij de landelijke invoering van digitale gegevensuitwisseling. Een onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een werkbare aanpak om de uitwisseling in de praktijk te verwezenlijken. Daarbij gaat het om de informatiedeling tussen cliënten en zorgverleners en tussen zorgverleners onderling. Hoe zit dit eigenlijk in elkaar? Hoe werkt informatie-uitwisseling onder de motorkap wanneer je als cliënt of zorgverlener gegevens wilt raadplegen of publiceren?

De onderstaande infographics toont hoe de informatieflow eruit ziet. De letters en cijfers verwijzen naar verschillende modules die nodig zijn om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Uitgebreide informatie hierover vind je bij De gekozen aanpak>>>

Meer weten over de informatiestromen of zib's?

Neem dan contact op met Toon Wezenberg, manager R&D.