1. Nieuws
  2. Eindgebruikers laten ook in 2022 hun stem horen

Eindgebruikers laten ook in 2022 hun stem horen

25 januari 2022

Eindgebruikers spelen een centrale rol in de realisatie van veilige digitale gegevensuitwisseling. In 2022 komen de landelijke eindgebruikersgroepen minimaal elk kwartaal weer bij elkaar . Zij worden ook betrokken bij onder andere de opzet van een manifest over de rol van eindgebruikers. Verder denken ze mee over trainingen en zijn ze als ambassadeur aanwezig tijdens bijeenkomsten. Daarnaast staat dit jaar in het teken van het opzetten van de eindgebruikersorganisatie.

De eindgebruikersgroepen komen in 2022 in elk geval vier keer bijeen. Hierbij zit een aantal bijeenkomsten van gecombineerde eindgebruikersgroepen. Zo vindt voor cliënten en zorgverleners in het voorjaar een gezamenlijke bijeenkomst plaats. Er staat in november ook een gezamenlijke bijeenkomst voor alle vier de eindgebruikersgroepen op de planning. Mocht het nodig zijn, omdat er bijvoorbeeld belangrijke ontwikkelingen zijn of specifieke vraagstukken liggen, dan organiseren we een extra eindgebruikersbijeenkomst.

Eindgebruikersorganisatie

Om veilige digitale gegevensuitwisseling te realiseren, moeten eindgebruikers betrokken zijn en blijven. Door eindgebruikers te betrekken bij het realiseren van digitale gegevensuitwisseling, ontstaat een oplossing die in de praktijk werkt. Daarbij kijken eindgebruikers naar wat ze nodig hebben. Ook nadat VIPP Babyconnect als programma is afgesloten, moeten eindgebruikers bij innovaties in de geboortezorg worden betrokken. Een duurzame eindgebruikersorganisatie zorgt daarvoor. In 2022 wordt er met eindgebruikers en stakeholders gewerkt aan het opzetten van deze eindgebruikersorganisatie. De rol van de eindgebruikers en de eindgebruikersorganisatie krijgen een plek in de Innovatie & Beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Zo zorgen we er samen voor dat de stem van de eindgebruikers ook na VIPP Babyconnect wordt gehoord.

Planning

De landelijke eindgebruikersgroepen komen in 2022 elk kwartaal bij elkaar. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn:

  • Vrijdag 28 januari 19:00 – 21:00 uur – eindgebruikersgroep cliënten
  • Dinsdag 8 februari 16:00 – 18:00 uur – eindgebruikersgroep zorgverleners
  • Dinsdag 22 februari 15:00 – 17:00 uur – eindgebruikersgroep zorgorganisatie en zorgnetwerken
  • Dinsdag 8 maart 15:00 – 17:00 uur – eindgebruikersgroep data-analisten en onderzoekers

De planning voor 2022 vind je hier

Wil jij ook deelnemen aan een van de eindgebruikersgroepen? Neem contact op met Anneke Kamer, projectleider eindgebruikersorganisatie via a.kamer@carecodex.org. Zij vertelt je er graag mee over.