1. Nieuws
  2. Eindgebruikers buigen zich over veel onderwerpen

Eindgebruikers buigen zich over veel onderwerpen

14 oktober 2021

Alle eindgebruikersgroepen kwamen in september en oktober weer bij elkaar. In deze bijeenkomsten kwam een keur aan onderwerpen voorbij. Zo werden de deelnemers bijgepraat over de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) en bogen zij zich over de verbinding met de regionale partnerschappen. Over veel onderwerpen gaan eindgebruikers in kleinere werkgroepen de komende tijd verder aan de slag.

Er was na de zomer veel te delen met de vier eindgebruikersgroepen. Vandaar dat naast een update over VIPP Babyconnect meerdere onderwerpen op het programma stonden. Zowel cliënten als zorgverleners werden meegenomen in de laatste ontwikkelingen rondom de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Een belangrijk onderwerp binnen VIPP Babyconnect. Met eindgebruikers gaan we in een werkgroep verder aan de slag met verschillende onderdelen rondom de PGO.

Landelijk en regionaal

De eindgebruikersgroepen cliënten, zorgverleners en zorgorganisaties en zorgnetwerken bogen zich ook op de verbinding tussen deze groepen en de regionale partnerschappen. Vanuit de regio’s gaan meer mensen deelnemen aan de landelijke eindgebruikersgroepen en regionaal worden eindgebruikers ook betrokken. Het is belangrijk dat er afstemming is tussen wat er regionaal en landelijk wordt besproken en uitgezocht met eindgebruikers. Hoe eindgebruikers, regio’s en het landelijk programmabureau die afstemming zien en willen vormgeven, moet nog vorm krijgen. Daarbij is het belangrijk om te bewaken dat het een zorgproject is en dat de techniek daarbij ondersteunend is. De deelnemers uit de drie eindgebruikersgroepen vinden de verbinding met de regio belangrijk en nodigen de regionale partnerschappen uit om cliënten, zorgverleners en zorgorganisaties op de hoogte te houden over de voortgang. Met de projectleiders van de regionale partnerschappen wordt in oktober ook gekeken naar dit onderwerp. Meer hierover lees je in dit artikel.

Visie en toetsing

In de bijeenkomsten was ook aandacht voor het visiedocument over het betrekken van eindgebruikers dat is opgesteld. Dit document komt binnenkort beschikbaar en is opgesteld met behulp van twee eindgebruikers. Met eindgebruikers wordt in 2022 in een werkgroep gewerkt aan een vertaling van het visiedocument naar een manifest waarin eindgebruikers uitspreken waar ze voor staan en waar ze voor gaan. Dit wordt een creatieve opdracht waarbij vorm en inhoud nog vorm moeten krijgen.
Er wordt de komende tijd ook gewerkt aan een handboek met toetsingscriteria. Dit handboek maakt regionale partnerschappen duidelijk waarop getoetst wordt. Eindgebruikers denken en lezen mee.

Innovatie en beheer

De eindgebruikersgroepen zorgorganisaties en zorgnetwerken en data-analisten en onderzoekers kregen tijdens hun bijeenkomst ook uitleg over de Innovatie- en beheercyclus Gegevensuitwisseling Geboortezorg. Hierover lees je in dit artikel meer.
In juni kwamen deze twee groepen gezamenlijk bij elkaar. Daar werd toen gekeken naar de toekomstdroom voor het secundair datalandschap. De input uit die bijeenkomst is verwerkt in een visie op secundair datagebruik in de geboortezorg. Deze visie werd nog een keer getoetst en besproken in de eindgebruikersgroep data-analisten en onderzoekers. De visie is opgenomen in het Implementatieadvies data delen & ICT in de geboortezorg van Zorginstituut Nederland en VIPP Babyconnect dat binnenkort beschikbaar komt.

30 november 2021

Volle agenda’s dus bij alle vier de eindgebruikersgroepen. Gelukkig komen ze in 2021 nog één keer bij elkaar. Op 30 november van 15 tot 17 uur vindt een gezamenlijke bijeenkomst plaats waarvoor een mooi programma wordt samengesteld.
Wil jij ook deelnemen aan één van de eindgebruikersgroepen? Neem dan contact op met Anneke Kamer, projectleider eindgebruikersorganisatie VIPP Babyconnect, a.kamer@carecodex.org.

PGO on the Go

MedMij en de Patiëntenfederatie Nederland organiseren op 1 december een event over de ontwikkeling van de PGO. De bijeenkomst begint om 14 uur en duurt tot 17 uur. Kijk hier voor het programma of om je aan te melden.