1. Nieuws
  2. VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg maken samenwerkingsafspraken

VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg maken samenwerkingsafspraken

22 oktober 2020

Om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren zijn landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen VIPP Babyconnect en de jeugdgezondheidszorg (JGZ). Deze afspraken zijn gemaakt omdat voor de jeugdgezondheidssector het bekijken van gegevens niet voldoende is. Er is vanuit deze sector behoefte aan het direct laten importeren van gegevens in het dossier.

VIPP Babyconnect is het ‘Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional’ in de geboortezorg. Het programma richt zich op het verbeteren van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg, ook tussen organisaties uit verschillende regio’s. Het programma Babyconnect wordt uitgevoerd door Stichting CareCodex en is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS.
Specifiek voor de jeugdgezondheidssector zijn er tussen VWS, het NCJ, ActiZ, GGD GHOR Nederland en stichting CareCodex landelijke samenwerkingsafspraken gemaakt.

De uitgangspunten van deze afspraken zijn:

  • De JGZ en de geboortezorg werken met elkaar samen voor het uitwisselen van gegevens tussen zorgprofessionals, waarbij het kind en de moeder centraal staan;
  • De landelijke afspraken gelden als basisafspraken waaraan minimaal voldaan moet worden. Regionale samenwerkingsverbanden zijn daarnaast vrij om naar eigen inzicht, wensen en lokale context met partijen aanvullende afspraken te maken.
  • JGZ importeert de benodigde gegevens direct vanuit de geboortezorg in hun digitaal dossier en sluit aan op de strategische koers en het programma Kansrijke Start.
Wat gaan we doen?

De komende tijd wordt door de partijen gewerkt aan de impactanalyse uitwisseling van gegevens tussen geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Er wordt in deze analyse onder meer gekeken naar taken, rollen, planning, kosten en communicatie. Daarnaast wordt er onderzocht welke informatiestandaarden kunnen worden gebruikt en huidige welke zorginformatiesystemen voldoen om de gegevensuitwisseling te kunnen realiseren.

De impactanalyse vindt plaats in de periode oktober 2020 t/m december 2020. De resultaten hiervan, inclusief aanbevelingen en vervolgstappen, worden in januari 2021 gepresenteerd aan VIPP Babyconnect, ActiZ en GGD GHOR NL, NCJ, VWS en de VNG.

Aansluiting JGZ bij regionale partnerschappen

Organisaties in de geboortezorg kunnen als regionaal partnerschap nog eind dit jaar en in de eerste helft van 2021 subsidie aanvragen voor VIPP Babyconnect. Met deze subsidie wordt de implementatie van gegevensuitwisseling in de geboortezorg ondersteund, van preconceptie tot en met 8 weken na de geboorte. In voorbereiding op de subsidieaanvraag kunnen JGZ-partijen aansluiten bij deze regionale partnerschappen. De regionale partnerschappen worden meegenomen in de landelijke afspraken die tussen de geboortezorg en JGZ zijn gemaakt.

Projectleider aangesteld

Per 1 oktober is er een projectleider impactanalyse gegevensuitwisseling geboortezorg en JGZ aangesteld. Henk Slotboom zal deze opdracht uitvoeren vanuit het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ). De projectleider is te bereiken via hslotboom@ncj.nl.

Aanleiding

De geboortezorg en JGZ werken samen voor kinderen en hun ouders aan digitale gegevensuitwisseling. Niet alleen omdat het technisch mogelijk is, maar ook omdat er al landelijke afspraken liggen over digitale gegevensuitwisseling tussen de geboortezorg en JGZ. Daarnaast komt de wettelijke verplichting steeds dichterbij. Nu is het moment om samen door te pakken.

Binnen de geboortezorgketen en de jeugdgezondheidszorg bestaan al vele initiatieven om digitale uitwisseling te realiseren of te verbeteren, bijvoorbeeld door afspraken over eenheid van taal en het gebruik van technische standaarden. Op die manier streven de geboortezorgketen en de jeugdgezondheidszorg gezamenlijk en ieder vanuit eigen expertise, kennis en kunde, naar continuïteit in zorg, van preconceptie tot gezond en veilig opgroeien.

In 2016 zijn er landelijke afspraken gemaakt tussen de geboortezorg (o.a. verloskundig zorgverleners en kraamzorg) en jeugdgezondheidszorg over gegevensuitwisseling tussen deze partijen. Hierbij is er een (papieren) gegevensset vastgesteld die gebruikt wordt voor de overdracht van informatie. Volgens deze landelijke afspraken moeten gegevens al digitaal uitgewisseld worden.

Begin 2019 ging VIPP Babyconnect van start en vorig jaar oktober vond een inspirerende bijeenkomst plaats over gegevensuitwisseling tussen de geboortezorg en jeugdgezondheidszorg. Deze bijeenkomst werd georganiseerd door Actiz, GGD GHOR Nederland, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), College Perinatale Zorg (CPZ) en VIPP Babyconnect. De nieuwe landelijke afspraken zijn hierop een vervolg.

Meer informatie

 

Bovenstaande bericht is gezamenlijk opgesteld door: