1. Nieuws
  2. Cliënten en zorgverleners leveren input voor bevalplan

Cliënten en zorgverleners leveren input voor bevalplan

13 mei 2021

De eindgebruikersgroepen cliënten en zorgverleners kwamen op dinsdag 11 mei bij elkaar voor een gezamenlijke bijeenkomst. Zij keken samen naar welke informatie en welke afspraken in een bevalplan moeten staan. Daarnaast gingen ze in gesprek over de uitwisseling van gegevens van en naar de jeugdgezondheidszorg.

Dat zowel cliënten en zorgverleners aanwezig waren, voegde veel toe. Het opstellen van een beval- of geboorteplan is een gezamenlijke inspanning van cliënt en zorgverlener. Het is belangrijk dat de wensen van een zwangere hierin goed worden opgenomen. Voor zorgverleners geeft het bevalplan inzicht in deze wensen en de zorgverlening die daarop aansluit. “Het geeft de aanstaande moeder meer eigen regie. Ze is minder afhankelijk en het kan helpen om haar mondiger te maken”, gaf één van de zorgverleners aan. Voor cliënten is het naast de medische afspraken ook belangrijk om in het bevalplan aandacht te besteden aan de communicatie. “Hoe wil ik dat ik ze met mij communiceren? Wie ben ik en hoe communiceren mijn partner en ik? Dat zijn afspraken die ik graag wil terugzien”, vertelde een van de deelnemers.

Eigen keuzes

Het bevalplan zorgt ook voor goede ondersteuning. Een van de zorgverleners: “Heel veel kun je van tevoren al overdenken. Als je dat doet, kun je eigen keuzes maken.” Het plan is daarmee een belangrijk onderdeel van het zorgproces. Er is weliswaar geen wettelijke verplichting om het in te zien, maar de cliënten en zorgverleners waren het erover eens dat het niet vrijblijvend is. “Het helpt zorgverleners om zo dicht mogelijk bij de zwangere te staan”.

Benieuwd naar de uitkomsten van het gesprek over de uitwisseling van en naar de JGZ? In dit artikel lees je er meer over.

Bijeenkomsten

De eerstvolgende eindgebruikersgroep voor zorgorganisaties is op 2 juni. Ook de data-analisten komen in juni nog bijeen (17 juni). Voor cliënten en zorgverleners staat de volgende bijeenkomst gepland na de zomervakantie: 17 september voor cliënten en 22 september voor zorgverleners. Wil je ook aansluiten bij één van de eindgebruikersgroepen? Of heb je een vraag over de rol van eindgebruikers binnen veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg? Stuur dan een mail naar info@carecodex.org.