1. Nieuws
  2. Cliënten en zorgverleners delen kennis over digitale gegevensuitwisseling met elkaar

Cliënten en zorgverleners delen kennis over digitale gegevensuitwisseling met elkaar

20 mei 2022


Op 10 mei kwamen de eindgebruikersgroepen cliënten en zorgverleners samen om kennis met elkaar en het programmabureau te delen. De thema’s van de bijeenkomst waren gegevensuitwisseling bij vrouwelijke genitale verminkingen, uitkomsten van PGO-gebruik en het veiligstellen van digitale gegevensuitwisseling in de toekomst.

Vrouwelijke genitale verminkingen
In Nederland worden we vanaf het begin van de jaren negentig geconfronteerd met een stijging van vrouwelijke genitale verminking (VGV), ook wel meisjesbesnijdenis genoemd. Dit komt door de immigratie van vrouwen uit landen waar VGV gangbaar is. De bestrijding van meisjesbesnijdenis is complex en vraagt om een brede en gerichte aanpak. De bevalling is door de aangebrachte verminking vaak complex, daarom is een goede digitale gegevensuitwisseling ook hier van belang. Samen met Pharos, die onderzoek doet, ervaringscliënten en onze eigen eindgebruikers wordt gekeken naar wat in de nabije toekomst wenselijk en nodig is op het vlak van digitale gegevensuitwisseling om verder trauma bij deze vrouwen te voorkomen.

Onderzoek naar gebruik PGO
De Patiëntenfederatie heeft onderzoek gedaan naar de eerste ervaringen in het gebruik van een PGO. In het onderzoek geeft bijna 60 procent van de gebruikers hun PGO een voldoende of een ruime voldoende. Gebruikers die de PGO al verder hebben verkend geven aan dat er veel mogelijk is. Een grote minderheid (9 procent) van de gebruikers is zeer ontevreden. De uitkomsten werden verder besproken met de cliënten en zorgverleners.

Veilig stellen voor de toekomst
Innovaties en ontwikkelingen in de digitale gegevensuitwisseling worden in de toekomst gewaarborgd in een Innovatie- en beheercyclus. Deze cyclus bestaat uit een aantal stappen en wordt samen met eindgebruikers vormgegeven. Eindgebruikers zijn hierin richtinggevend of zelfs doorslaggevend om de doorontwikkeling van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te realiseren en blijvend aan te laten sluiten bij de dagelijkse praktijk.

Wil jij ook deelnemer worden van een eindgebruikersgroep (cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en onderzoekers) en meepraten en meebeslissen over de doorontwikkeling van gegevensuitwisseling in de geboortezorg? Stuur dan een mail naar info@carecodex.org dan nemen we contact met je op.