1. Nieuws
  2. Bo College over digitale gegevensuitwisseling

Bo College over digitale gegevensuitwisseling

12 oktober 2023

Ruim 40 organisaties, allen lid van Bo Geboortezorg, waren op 5 oktober aanwezig tijdens een Bo College in Amersfoort. In de ochtend stond het programma in het teken van digitale gegevensuitwisseling. Nictiz, Perined, KCKZ en het programmabureau VIPP Babyconnect verzorgden het programma. Er is veel waardevolle input opgehaald over de verandering in het zorgproces door digitale gegevensuitwisseling en ook de stem van de eindgebruikers stond centraal.

Duurzaam informatiestelsel geboortezorg
Susanne Zuidhof (CMIO en kwartiermaker functioneel beheer) deed de aftrap door uit te leggen welke partners samenwerken om een duurzaam informatiestelsel geboortezorg vorm te geven. Ook vertelde ze welke onderdelen van groot belang zijn voor digitale gegevensuitwisseling na de projectperiode van VIPP Babyconnect: eindgebruikers, governance, XIS Keurmerk Geboortezorg en financiering.
Eén van de partners, Nictiz, nam het stokje over om hun visie en werk toe te lichten. Hierna volgde Perined met de resultaten van een pilot tussen een aantal kraamorganisaties vanuit één bronleverancier en Perined.

In gesprek met elkaar
Na een introductie van Susan Osterop, programmanager VIPP Babyconnect, over waar we nu staan met de implementatie van digitale gegevensuitwisseling, werd het tijd om in gesprek te gaan met de aanwezigen. Dit werd in twee groepen gedaan, over twee onderwerpen: ‘Veranderingen in het zorgproces bij digitale gegevensuitwisseling’ en ‘Eindgebruikers en hun stem ook na het project’.

Veranderingen in het zorgproces bij digitale gegevensuitwisseling
Het gesprek over ‘Veranderingen in het zorgproces bij digitale gegevensuitwisseling’ werd geleid door Esther van de Zwan (KCKZ) en Susan Osterop (VIPP Babyconnect), beide lid van een werkgroep Kraam. De conclusie van dit gesprek was: aan de slag gaan met digitale gegevensuitwisseling vraagt om ondersteuning, en dit moet zoveel mogelijk worden opgenomen in het reguliere werk van de kraam. Zo kan een (gratis) e-learning bijvoorbeeld helpen, maar de informatie moet eigenlijk al in de opleiding tot kraamverzorgende beginnen. De huidige landelijke protocollen van het KCKZ moeten daarnaast aansluiten bij de termen die gebruikt worden. Eén terminologie is wenselijk en dat is ook waar jaren aan gewerkt is door een werkgroep ‘Eenheid van taal’.

Eindgebruikers en hun stem
Tijdens het gesprek ‘Eindgebruikers en hun stem ook na het project’ werd het belang van eindgebruikers besproken. Vooral werd gefocust op de eindgebruikersgroep zorgorganisaties. De vraag was: ‘Hoe zorgen we ervoor dat de mensen van de kraamzorgorganisaties betrokken blijven als het programma VIPP Babyconnect is afgelopen?’ Er zijn binnen de kraamorganisaties uiteenlopende functies: directie, kwaliteitsmedewerker, financiële administratie, zorgmanager, intaker en lactatiekundige. De een staat dichter bij het zorgproces dan de ander. Dit vraagt om een diverse aanpak. Daarnaast hebben we input opgehaald over wat de beste manier is om kraamorganisaties te bereiken, bijvoorbeeld via het Kraamzorg Samenwerkingsverband (KSV). Allemaal waardevolle input om de eindgebruikersstem verder op de agenda te krijgen.