1. Nieuws
  2. Betere informatie-uitwisseling voor terugdringen van babysterfte

Betere informatie-uitwisseling voor terugdringen van babysterfte

9 december 2020

Minister Van Ark heeft op 7 december de Kamer geïnformeerd dat zij in gesprek wil met alle partijen in de geboortezorg om de perinatale sterfte in Nederland verder terug te dringen. Zij volgt daarmee de aanbevelingen van het RIVM voor onder andere verbetering van de samenwerking en de uitwisseling van zorginformatie. Deze adviezen sluiten goed aan bij de aanpak van VIPP Babyconnect.

Twee van de tien aanbevelingen hebben betrekking op uitwisseling van zorginformatie. Het RIVM adviseert de minister om snel en planmatig te investeren in de harmonisatie en verbetering van de interoperabiliteit van de ICT-infrastructuur in de geboortezorg. Daarnaast is het advies om te investeren in een snellere en betere perinatale registratie en een bredere data-infrastructuur van de integrale geboortezorg.

De informatiedeling die VIPP Babyconnect in samenwerking met de geboortezorg realiseert, draagt bij aan deze twee opgaven. Zorgverleners kunnen daarbij werkend in het eigen dossier actuele, relevante zorggegevens raadplegen uit de dossiers van andere zorgverleners. Dit kan alleen met toestemming van de cliënt.

Een andere aanbeveling van het RIVM is verbreding van de samenwerking vanuit de geboortezorg naar het sociaal domein en de jeugdgezondheidszorg. VIPP Babyconnect en partijen in de jeugdgezondheidszorg hebben dit belang al eerder onderkend en hebben in oktober afgesproken dat zij relevante zorginformatie gaan delen.

Het ministerie van VWS stelt op dit moment via VIPP Babyconnect subsidie beschikbaar voor het verbeteren van de digitale gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg. Samenwerkende VSV’s kunnen deze subsidie aanvragen. Meer informatie over gegevensdeling en subsidie van VIPP Babyconnect op www.babyconnect.org.

Iedere eerste donderdag van de maand komen beleidsmedewerkers van branche- en koepelorganisaties in de geboortezorg bijeen voor het veldondersteunersoverleg. Hierin bespreken we de vragen die spelen in het veld. Het programmabureau informeert de vertegenwoordigers van de geboortezorgpartijen over de stand van zaken..