1. Nieuws
  2. Zorgverleners uit Amersfoort en Utrecht aan de slag met use cases

Zorgverleners uit Amersfoort en Utrecht aan de slag met use cases

10 juli 2020

Samen met zorgverleners en informatiemanagers uit de regio Amersfoort/Utrecht namen medewerkers van VIPP Babyconnect onlangs een aantal use cases onder de loep. In twee online bijeenkomsten bespraken onder andere verloskundigen, gynaecologen en medewerkers vanuit de kraamzorg welke informatie op welk moment in een zwangerschap voor hen van belang is. Zo blijkt er behoefte te zijn aan basisinformatie, maar desgewenst moet zo veel mogelijk informatie in te zien zijn. Met de input van de deelnemers worden de use cases verder aangevuld en uitgewerkt.

De digitale bijeenkomsten over use cases waren een vervolg op een online overleg in juni tussen zorgverleners, informatiemanagers en de projectorganisatie die in de regio Amersfoort/Utrecht werkt aan de subsidieaanvraag. Daarin werden de deelnemers meegenomen in de use cases en bijbehorende scenario’s en activiteiten die VIPP Babyconnect voor de geboortezorg hanteert. In deze factsheet lees je daar meer over. Tijdens de bijeenkomst ontstond het idee om een aantal use cases met de mensen uit de praktijk tegen het licht te houden om ze zo verder vorm te geven.

Essentiële informatie
Welke gegevens wil jij op een bepaald moment in een zwangerschap op jouw beeldscherm zien? Als je kijkt naar het scenario van een acute overdracht, dan is er vaak nauwelijks tijd om gegevens te bekijken. Daarom is het in deze situatie van belang dat de meest essentiële informatie in elk geval beschikbaar is. De SBARR-methode werd door de zorgverleners ingebracht als handige richtlijn. Met deze methode kom je snel tot de relevante informatie op basis van Situation, Background, Assessment, Recommendation, Reply (SBARR).

Notificatie
Ook wensen voor de technische uitvoering kwamen ter sprake. Er is behoefte om zoveel mogelijk informatie in te zien, maar die informatie moet dan wel getrapt zichtbaar zijn: van het meest relevant in het beginscherm tot minder relevante informatie die desgewenst oproepbaar is. Daarnaast willen de zorgverleners graag een notificatie krijgen als er nieuwe informatie over een zwangere en haar zwangerschap is in te zien die een andere zorgverlener in zijn eigen systeem heeft toegevoegd. Een functionaliteit die bij de implementatie kan worden meegenomen in de gesprekken met leveranciers.

Ook aan de slag?
Adviesbureau Raedelijn werkt samen met zorgprofessionals en zorgorganisaties uit Utrecht en Amersfoort toe naar digitale gegevensuitwisseling binnen de geboortezorg. In de voorbereiding op een mogelijke subsidieaanvraag VIPP Babyconnect wordt veel opgepakt en onderzocht. De bijeenkomsten over de use cases zijn daar een voorbeeld van.

Wil jij in jouw regio ook aan de slag en ben je benieuwd wat er nodig en mogelijk is? Medewerkers van het programmabureau VIPP Babyconnect ondersteunen je graag. Neem contact op via info@carecodex.org.

Gebruikers en VIPP Babyconnect

Gebruikers spelen een belangrijke rol in hoe de digitale gegevensuitwisseling eruit komt te zien in de praktijk. Zowel op landelijk niveau als in deelnemende regio’s worden gebruikers betrokken bij het ontwikkelen van digitale gegevensuitwisseling.

Landelijk zijn er vier gebruikersgroepen: cliënten, zorgverleners, zorgorganisaties en data-analisten/statistiekbeheerders. Wil je meer weten over de gebruikersorganisatie van VIPP Babyconnect, neem dan contact op met Anneke Kamer: a.kamer@carecodex.org.