1. Nieuws
  2. Wijziging beleidsregel VIPP Babyconnect in Staatscourant

Wijziging beleidsregel VIPP Babyconnect in Staatscourant

20 juli 2023

Voor de uitvoering van het VIPP Babyconnect programma is de beleidsregel die hierbij hoort op enkele punten aangepast. Op 20 juli 2023 is de wijziging gepubliceerd in de Staatscourant.
De penvoerders van de regionale partnerschappen kunnen hierdoor in de periode 1 augustus 2023 tot en met 30 september 2023 een herzieningsaanvraag indienen.

Wat is er aangepast?
Met deze wijziging worden de volgende punten van VIPP Babyconnect aangepast:

  • De verdelingssystematiek voor de werkelijke implementatie- en licentiekosten van ICT wordt aangepast. Het gaat om een budget neutrale wijziging.
  • Er wordt een ronde toegevoegd waarin regionale partnerschappen een herziening kunnen indienen om in aanmerking te komen voor de herverdeling van de ICT-middelen.
  • Er is een subsidieplafond opgenomen. Deze bedraagt € 1.294.161,–. (zie artikel 12, punt 3).
  • Penvoerders hoeven voor de vaststelling niet langer een overeenkomst te overhandigen waaruit blijkt dat zij gegevens kunnen ontsluiten via een dienstverlener zorgaanbieder (DVZA) die deelneemt aan het MedMij afsprakenstelsel. Als een zorgorganisatie te vinden is op het zorgaanbiederadresboek van MedMij of dan geldend MedMij register, is er ook sprake van een overeenkomst met een DVZA; (artikel I, lid B).
  • De looptijd van VIPP Babyconnect wordt verlengd tot en met 31 december 2024.

Hoe is de wijziging tot stand gekomen?
Om de wijziging te kunnen uitvoeren heeft de minister op 23 mei 2023 een kamerbrief over wijzigingen subsidiering VIPP Babyconnect aan de Tweede Kamer aangeboden. Hieraan voorafgaand heeft VWS een opdracht gegeven aan KPMG om een evaluatie van het programma uit te voeren. KPMG heeft een rapport ‘Evaluatie subisidieregeling VIPP Babyconnect’ opgeleverd.

Wat betekent dit voor de regionale partnerschappen?
De penvoerders van de regionale partnerschappen kunnen in de periode 1 augustus 2023 tot en met 30 september 2023 een herzieningsaanvraag indienen. Het programmabureau biedt hierbij de nodige ondersteuning.

Meer informatie
Wil je meer weten? Neem dan contact op met Susan Osterop via s.osterop@carecodex.org.