1. Nieuws
  2. Waarom subsidie aanvragen voor informatie-uitwisseling?

Waarom subsidie aanvragen voor informatie-uitwisseling?

28 juni 2019

Doel van de subsidie is om regionale partnerschappen in de geboortezorg te stimuleren om digitale gegevensuitwisseling te realiseren. Dit leidt tot de juiste informatie, op het juiste moment bij de juiste zorgverlener én bij de cliënt. De cliënt krijgt hierdoor de regie over haar eigen gegevens.

Aanleiding voor het actieprogramma is dat digitale informatiedeling tussen zorgverleners en uitwisseling met cliënten/patiënten in de geboortezorg beter moet gaan werken. In de geboortezorg wordt vaak zorg gedeeld of overgedragen, bijvoorbeeld van een verloskundige aan een gynaecoloog of andersom. Op dit moment is digitale informatie-uitwisseling tussen zorgverleners in de geboortezorg niet of beperkt mogelijk omdat hun systemen niet of niet goed op elkaar aansluiten. Het gevolg is dat zij vaak gegevens overtypen en informatie mondeling doorgeven.

De juiste informatie, op het juiste moment bij de juiste zorgverlener én bij de cliënt.

Met de beschikbare subsidie kan de geboortezorg naadloze overdracht realiseren voor de zorg voor moeder en kind(eren) rond de zwangerschap en geboorte. Dit is inclusief samenwerking tussen en de overdracht naar andere zorgverleners van de cliënt en haar kind, waaronder de jeugdgezondheidszorg, kinderarts en huisarts. Deze onderlinge digitale uitwisseling van gegevens bespaart tijd en vermindert de kans op vergissingen. Zorgverleners kunnen volgens de aanpak van het actieprogramma in hun eigen dossier (of applicatie) blijven werken en de eigen digitale dossiers blijven gebruiken. Ook kunnen zij, na toestemming van de cliënt, haar gegevens bij andere zorgverleners inzien.

Deze onderlinge digitale uitwisseling van gegevens bespaart tijd en vermindert de kans op vergissingen.

Patiënten en cliënten kunnen in de toekomst hun eigen gegevens inzien en bepalen wie deze kunnen bekijken en gebruiken en wie dit gedaan heeft. Dit wordt wettelijk verplicht en in voorbereiding hierop moeten alle zorgverleners en hun ICT-leveranciers digitale informatie-uitwisseling met de zorggebruikers mogelijk maken. Het actieprogramma Babyconnect sluit aan op deze toekomstige wetgeving.

Meer weten over het aanvragen van subsidie voor informatie-uitwisseling?

Neem dan contact op met Babyconnect via info@carecodex.org.