1. Nieuws
  2. Waardevolle kick-Off bijeenkomst VSV Noord (BovenIJ)

Waardevolle kick-Off bijeenkomst VSV Noord (BovenIJ)

27 februari 2024

 

Op maandagmiddag 5 februari verwelkomde het regionaal partnerschap Amsterdam-Amstelland-Almere (AAA) een groep zorgprofessionals in het BovenIJ ziekenhuis in Amsterdam Noord voor een bijeenkomst over VIPP Babyconnect. Verloskundigen, gynaecologen, kinderarts en technici kregen informatie over de implementatie van de digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg en de toekomstige stappen in hun VSV. De bijeenkomst leverde waardevolle discussies op en deelnemers boden zich aan om bij de eerste implementaties betrokken te zijn.

Waarom een kick-off bijeenkomst?
De komende maanden worden de betrokken VSV’s voorbereid op de implementatie van digitale gegevens in de geboortezorg. Het subsidieprogramma VIPP Babyconnect loopt tot eind 2024, maar digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg moet ook daarna verder gaan. Daarom wordt in alle regionale partnerschappen gewerkt aan een ontwikkelagenda en een beheerorganisatie om de implementatie te ondersteunen. Tijdens de kick-off werd meer toelichting gegeven op zowel de implementatie als het vervolg.

Wat ga je merken?
De aanwezigen werden begroet door voorzitter Marian van Huis van het VSV Noord, gevolgd door presentaties over VIPP Babyconnect en de planning. Er werd uitleg gegeven over het project in het partnerschap AAA. Ook kwam de rol van de viewer voor digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg aan bod: door met een viewer te werken kan iedere zorgverlener in het eigen zorginformatiesysteem blijven werken, en toch beschikken over relevante informatie van andere zorgverleners. De cliënt kan straks al haar gegevens zien; gegevens worden beschikbaar gesteld in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).
Daarnaast werden tijdens de bijeenkomst vragen behandeld over toestemming en privacy. Maar het belangrijkste onderwerp was wat er de komende periode staat te gebeuren. Wat ga je merken van de digitale gegevensuitwisseling? En wat kun je nu zelf al doen voor een succesvolle implementatie?

Vervolgstappen
Dit was de eerste kick-off bijeenkomst in het regionaal partnerschap AAA. Vergelijkbare bijeenkomsten worden binnenkort ook in de andere VSV’s in het partnerschap georganiseerd. De input en betrokkenheid van de aanwezigen maken deze bijeenkomsten waardevol voor de verdere implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Op naar de volgende stap!

Meer informatie over regionaal partnerschap Amsterdam-Amstelland-Almere? Klik hier.