1. Nieuws
  2. Waar de toestemming ook wordt vastgelegd, uitwisseling werkt!

Waar de toestemming ook wordt vastgelegd, uitwisseling werkt!

4 mei 2022

“Er is nu een woud aan toestemmingen”, dat beeld schetste één van de deelnemers aan de  kennistafel over Mitz en Nuts die op 20 april werd georganiseerd. Tijdens deze kennistafel kregen informatiemanagers en architecten van organisaties uit de regionale partnerschappen uitleg over hoe Mitz en Nuts samenwerken. De belangrijkste boodschap daarbij was ‘welke dienst je als zorgaanbieder ook kiest, digitale gegevensuitwisseling werkt’. Bovendien merken de cliënt en zorgverlener er niks van. Tussen de diensten wordt gegevensuitwisseling gerealiseerd én inzicht in de gegeven toestemming goed geregeld. Dat geeft zorgaanbieders overzicht in het woud aan toestemmingen.

Voor het duurzaam delen van gegevens in de geboortezorg is een aantal generieke functies nodig. Deze functies gaan bijvoorbeeld over wie ben je en kun je dat bewijzen (authenticatie), wat mag jij vanuit jouw functie/ rol (autorisatie) en heeft de cliënt toestemming gegeven (grondslag). Deze functies moeten goed, veilig en gebruiksvriendelijk worden geregeld. Met verschillende leveranciers en andere programma’s onderzoekt VIPP Babyconnect goede technische oplossingen die aansluiten bij de afspraken en ontwikkelingen. De diensten van zowel Mitz als Nuts zijn een mogelijke oplossing voor zorgaanbieders.

Kiezen

Zorgaanbieders kiezen zelf hoe zij deze generieke functies in hun systemen gebruiken. Om de informatiemanagers en architecten bij zorgaanbieders hierbij te helpen, organiseerde VIPP Babyconnect een kennistafel over het vastleggen en afstemming van toestemmingen met behulp van Mitz of Nuts. Tijdens de kennistafel bleek dat er veel vragen zijn. Bijvoorbeeld over de verschillen tussen Mitz en Nuts, wat de zorgaanbieder of cliënt er van merkt en hoe de toestemming wordt geregeld.

Andere focus

Mitz en Nuts willen zorgaanbieders helpen om zorgvuldig met data om te gaan. Beide diensten hebben daarin net een andere focus. Nuts richt zich op uitwisseling van gegevens op basis van een behandelrelatie in netwerkzorg. Hierbij kan verondersteld worden dat er toestemming is. Een voorbeeld hierbij is een verwijzing van een verloskundige naar een gynaecoloog. Mitz daarentegen ondersteunt uitwisselingen waar een uitdrukkelijke toestemming nodig is. Zelfs als de zorgverlener de gegevens nodig heeft. Ter illustratie: een overzicht van de medicatie wil je als zorgverlener, of je nu huisarts, verloskundige of oncoloog bent, kunnen zien.

Albert Vlug van Mitz: “Werk je als zorgaanbieder met Nuts, dan wordt de veronderstelde toestemming vastgelegd in het elektronische cliëntdossier van de dossierhouder. Mitz is een online toestemmingsvoorziening waarin de uitdrukkelijke toestemming door patiënt wordt vastgelegd. De dossierhouder kan online de toestemming checken.”

Wat past voor jou?

“Het is als zorgaanbieder van belang om te kijken welke dienst het beste bij jouw werkzaamheden past. Er zijn accentverschillen die maken dat voor de ene zorgverlener Mitz beter past en voor de andere Nuts”, aldus Albert Vlug. En soms zijn beide diensten van toepassing. Welke dienst of diensten je ook kiest, de uitwisseling ook met gebruikers van een andere dienst werkt. Steven van der Vegt van Nuts voegt toe: “Zorgaanbieders hoeven geen principiële keuze te maken tussen Nuts en Mitz. Onder water sluiten de systemen op elkaar aan.”

Om die uitwisseling tussen diensten te realiseren, moet duidelijk zijn waar de toestemmingscontrole plaatsvindt (lokaal via Nuts of centraal via Mitz). Heel precies geformuleerd: het uitwisselingssysteem dat een bron ontsluit, moet weten waar die bron de toestemming heeft gerealiseerd. Vlug: “Als dat duidelijk is, dan kunnen we de komende jaren goed samenwerken, ook in een hybride situatie.”

Nuts en Mitz stemmen met elkaar af hoe zorgaanbieders onderling goed kunnen uitwisselen. Daarbij houden zij rekening met de systemen die de zorgaanbieder heeft gekozen. Met VIPP Babyconnect worden de komende tijd concrete usecases uitgewerkt. Met deze usecases kan de techniek verder worden ontwikkeld zodat de toestemmingscontrole en de digitale gegevensuitwisseling in de praktijk goed werkt. De architecten en informatiemanagers uit de regionale partnerschappen worden hierover op de hoogte gehouden.

Wat is Nuts?

Nuts is een technische toolbox voor schaalbare en vertrouwde gegevensuitwisseling. Het is open source en gratis. De focus van de uitwisseling van gegevens via Nuts ligt op netwerkzorg en de behandelrelatie. De toestemming die wordt vastgelegd sluit aan bij deze behandelrelatie, de netwerken om een cliënt heen en het zorgproces.

Meer informatie over Nuts vind je hier.

Wat is Mitz?

Mitz is een online toestemmingsvoorziening. De focus ligt op het vastleggen van de toestemming, bedoeld om gegevens te kunnen uitwisselen. Door toestemming op één plek vast te leggen krijgt de cliënt meer regie en overzicht. Daarnaast is voor zorgaanbieders helder of er toestemming is voor het delen van informatie.

Meer weten? Klik hier.