1. Nieuws
  2. VWS kiest CareCodex voor uitvoering Babyconnect

VWS kiest CareCodex voor uitvoering Babyconnect

29 januari 2019

Het ministerie van VWS heeft bekend gemaakt dat het programmabureau Babyconnect wordt ondergebracht bij Stichting CareCodex. VWS volgt daarmee het advies van kwartiermaker Corine van Geffen dat zij in opdracht van VWS schreef na een rondgang langs organisaties in de geboortezorg.

Corine van Geffen gaf een toelichting op haar advies tijdens een bijeenkomst van Babyconnect: “VWS wilde binnen de geboortezorg twee vragen laten toetsten: bij welke organisatie moet het programmabureau Babyconnect worden ondergebracht en hoe moet het worden bestuurd en ingericht. Voor het advies heb ik uitvoerig gesproken met bestuurders en managers die rollen en belangen hebben bij goede informatiedeling in de geboortezorg. Uit die gesprekken bleek dat geen enkele optie de unanieme voorkeur heeft. Dat maakte de keuze niet eenvoudig.”

Het advies over de besturing en inrichting van het programmabureau Babyconnect is hieronder te downloaden.

De presentatie was onderdeel van een bijeenkomst van Babyconnect voor bestuurders, managers en zorgverleners uit de geboortezorg om hen te informeren over vier mijlpalen die de weg vrij maken voor het vervolg van het samenwerkingsprogramma Babyconnect: 1) de geslaagde praktijktest, 2) de start van het programmabureau, 3) het invoeringsplan en 4) de subsidie van VWS voor invoering door samenwerkende VSV’s.

‘Innovatief en tijdelijk’

Peter Leeflang, directeur Curatieve Zorg van VWS, maakte het besluit op 18 januari bekend in een brief aan de bestuurders die door de kwartiermaker waren bevraagd. Hij schrijft daarin dat het innovatieve en tijdelijke karakter van Babyconnect doorslaggevend was voor het besluit: “De overwegingen die hierin meespelen zijn dat ten eerste het digitaal informatiedelen in de zorg een versnelling behoeft en andere kwaliteiten vraagt. Ook in de geboortezorg vergt dit durf, snelheid en innovatiekracht. Door het bij een onafhankelijke partij te leggen die niet gehinderd wordt door haar positie in het (geboortezorg)veld, is het beter mogelijk om de versnelling op het digitaal delen van informatie te bewerkstelligen. Daarnaast is het voor VWS belangrijk dat de Stichting CareCodex na de versnelling niet langer nodig is en dat digitaal informatie delen na de versnelling meer onderdeel is geworden van de reguliere zorg en daarmee een plek moet krijgen binnen de bestaande organisaties werkzaam in de geboortezorg.” VWS neemt ook het advies over om de robuustheid van Stichting CareCodex te versterken door een Raad van Advies en een grotere Raad van Toezicht in te stellen.