1. Nieuws
  2. Voorbereidingen gebruikersdag in volle gang

Voorbereidingen gebruikersdag in volle gang

28 oktober 2020

Alle gebruikersgroepen zijn in september online bij elkaar gekomen. De interactieve sessies waarbij gebruik werd gemaakt van Miro leverde mooie input op. De informatie die is opgehaald, wordt onder andere meegenomen bij de revisie van het functioneel ontwerp. Hierin staan de eisen en wensen van de gebruikers. Na de bijeenkomsten in september zijn de pijlen nu gericht op de online gebruikersdag op 17 november. Tijdens deze interactieve en afwisselende bijeenkomst met als thema ‘verbinding’, komen de leden van alle vier de gebruikersgroepen bij elkaar.

In de bijeenkomsten van de gebruikersgroepen in 2020 draaide het om kennismaking met elkaar en met VIPP Babyconnect, kennis uitwisselen en richting geven aan de rol van de gebruikers. Tijdens de gebruikersdag komen de groepen voor het eerst bijeen tijdens een gezamenlijk evenement. We blikken terug, bouwen voort op wat we zijn gestart en kijken vooruit. Dat belooft veel mooie gesprekken en inzichten op te leveren. Juist door die verbinding ontstaat een gemeenschappelijk belang.

Afwisselend programma

De gebruikersdag wordt online georganiseerd en vindt plaats van 13:00 – 17:00 uur. De deelnemers krijgen een gevarieerd programma voorgeschoteld waarbij hun inbreng volop wordt gevraagd. Samen met secretaris-generaal van VWS, Erik Gerritsen, gaat Dorine Veldhuyzen, bestuurder van Babyconnect, in op de rol van gebruikers in de (geboorte)zorg. In het eerste deel van de bijeenkomst staat een gezamenlijk programma klaar. Daarna worden de deelnemers in groepen verdeeld. In drie rondes bezoekt elke groep een van de drie deelsessies. In één van deze sessies gaan de deelnemers aan de slag met de rol van de gebruikersgroep (een vervolg op de gebruikersgroepen van september). Daarnaast is er aandacht voor het eenmalig vastleggen van gegevens. Registratie aan de Bron verzorgt hierover een informatieve presentatie. De andere sessie draait om het verhaal van de eindgebruiker: wie ben je en waarom ben je hier? Niet alleen de inhoud is afwisselend, ook de werkvormen zorgen voor een dynamisch programma.

Verder op weg

Wat we ophalen tijdens de gebruikersdag wordt gebruikt om de rol van de gebruikersgroepen verder vorm te geven. In 2021 gaan we samen verder op weg. Elke gebruikersgroep heeft een eigen rol en identiteit en er zijn onderwerpen en momenten waarop verbinding nuttig en van meerwaarde is. Vandaar dat in de planning voor 2021 voorlopig één gezamenlijke gebruikersbijeenkomst voor cliënten en zorgverleners is opgenomen. Afhankelijk van de ontwikkelingen en de onderwerpen die volgend jaar aan bod komen, kunnen meer gezamenlijke bijeenkomsten worden georganiseerd.

Welkom

De gebruikersdag vindt plaats op dinsdag 17 november en begint om 13:00 uur. De middag wordt rond 17 uur afgesloten. Iedereen die deelneemt aan de gebruikersgroepen of die van plan is om in 2021 deel te gaan nemen aan één van de vier groepen, is van harte welkom tijdens de gebruikersdag. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: aanmelden@carecodex.org.