1. Nieuws
  2. Vergroot jouw kennis over PGO’s

Vergroot jouw kennis over PGO’s

30 december 2021

Om persoonlijke gezondheidsomgevingen breder bekend te maken bij zorgprofessionals, is een e-learning ontwikkeld. In twee modules krijgt de zorgverlener de basisinformatie die nodig is om met een PGO aan de slag te kunnen.

Voor het opzetten van deze e-learning voor zorgprofessionals hebben veel partijen de krachten gebundeld. Ruim vijftig patiënten-, branche-, consumenten-, en welzijnsorganisaties vormen samen de PGO-alliantie. Deze alliantie zet zich met het programma PGO on Air in om de PGO’s breder bekend te maken en het gebruik ervan te stimuleren. Ook VIPP Babyconnect en Stichting CareCodex zijn alliantiepartners.

Waar gaat deze e-learning over?

Er zijn twee modules ontwikkeld met als centrale vraag: “Wat moet jij als zorgverlener minimaal weten om met een PGO aan de slag te kunnen?”

Module 1 ‘Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving?’ legt uit wat een PGO is en hoe het in grote lijnen werkt.

Module 2 ‘Verdieping persoonlijke gezondheidsomgeving’ legt uit waar een PGO vandaan komt en wat het belang ervan is. Ook komen ontwikkelingen op het gebied van PGO’s aan bod en wordt het verschil tussen een PGO en een portaal uitgelegd.

Voor wie?

Voor zorgprofessionals die hun kennis over PGO’s willen vergroten.

E-learning starten

Meer informatie over deze e-learning vind je bij trainingen. Hier vind je ook de link om de e-learning te kunnen starten.

Hoe ontwikkel je een e-learning?

Naast de oplevering van de e-learning, is er ook een stappenplan voor het ontwikkelen van een e-learning opgeleverd. Dit stappenplan licht in 10 stappen toe hoe we tot een succesvolle ontwikkeling en het gebruik van de e-learning zijn gekomen. Hierbij zijn alle activiteiten helder in beeld gebracht en er worden tips gegeven.
Het stappenplan is bedoeld voor alle sectoren of doelgroepen die een leermiddel willen ontwikkelen.