1. Nieuws
  2. Veldondersteunersoverleg wordt vervolgd in 2022

Veldondersteunersoverleg wordt vervolgd in 2022

7 januari 2022

Al sinds de start van het programma VIPP Babyconnect, is er een veldondersteunersoverleg. Dit is een maandelijkse bijeenkomst om koepels, branches en geboortezorgpartijen bij te praten over de landelijke ontwikkelingen en de ontwikkelingen bij regionale partnerschappen. En misschien nog wel belangrijker, om van elkaar te horen wat er in het veld speelt en te kijken waar we elkaar in kunnen versterken.

In 2022 gaan we door met dit overleg en inmiddels is de eerste maandelijkse bijeenkomst al geweest. Er worden dit jaar grote stappen gezet met de implementaties en de nieuwe regionale partnerschappen kunnen met een versnelling aan de slag. Maar er liggen ook uitdagingen, want we zijn nog in afwachting van extra financiële middelen die nodig zijn voor de financiering van materiële kosten.

Nieuwe gezichten

Heel leuk was dat we in het eerste veldondersteunersoverleg van 2022 nieuwe mensen hebben verwelkomd. Actiz (jeugd) sluit aan en er is een nieuw gezicht vanuit de NVK. Eind 2021 maakten we al kennis met een nieuw gezicht bij Bo Geboortezorg en de NVOG.

Ontwikkelingen landelijke programmabureau

Vanuit het landelijke programmabureau is het volgende mooie nieuws gedeeld:

  • Vier regionale partnerschappen hebben subsidietoekenning gekregen. De samenstelling van deze partnerschappen is gepresenteerd.
  • Voor kraamverzorgenden is accreditatie mogelijk voor de e-learning veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg.
  • In het eerste kwartaal gaat gestart worden met de eerste implementaties bij de eerste regionale partnerschappen.
  • Iedere eerste donderdag van de maand organiseren we een digitale informatiebijeenkomst voor nieuwe (nog aan te sluiten) VSV’s en andere geïnteresseerden.
  • Om de versnelling erin te krijgen, gaan we de vele lessons learned uit de praktijk omzetten naar praktijkvoorbeelden.

De digitale sessies (voorheen onze ontbijtsessies) staan voor heel 2022 op iedere eerste donderdag van de maand gepland van 8:00 – 9:30 uur. We hopen dat we er in de toekomst weer een inspirerende fysieke ontbijtsessie van kunnen maken, zoals aan de start van het project.