1. Nieuws
  2. Veldondersteunersbijeenkomsten maart & april

Veldondersteunersbijeenkomsten maart & april

25 april 2020

De dagelijkse werkelijkheid was ineens heel anders. Opeens werkten we dankzij de corona-uitbraak vanaf 13 maart allemaal thuis en is een kort verslag van het veldondersteunersoverleg van 5 maart even blijven liggen. Hieronder vind je een korte terugblik van het overleg van maart én april.

We kijken terug op een succesvol veldondersteuneroverleg waar we met zowel de beleidsmensen áls de communicatieadviseurs van bijna alle samenwerkingspartners bij elkaar waren.

We spraken over hoe we de boodschap over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg zo goed mogelijk over kunnen brengen.

We deelden met elkaar ideeën over invulling en aanpak en dit leverde onder andere een ingevulde ‘middelenmatrix’ op. Hierin wordt zichtbaar hoeveel mogelijkheden we met elkaar hebben om de boodschap over digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg over te brengen op de verschillende doelgroepen. Het was goed om met elkaar in gesprek te zijn over dit actuele onderwerp.

Aanwezig waren: CPZ, KNOV, MedMij, Nictiz, NVK, NVOG, PGO on Air en de VSV Federatie.

Heb je vragen over dit overleg?

Neem dan contact op met Susan Osterop, programmamanager.

In april hebben we het veldondersteunersoverleg via een digitale bijeenkomst gehouden en hebben we met een klein groepje (Bo Geboortezorg, KNOV en VSV Federatie) gesproken over de maatregelen rondom de coronacrisis.

Vanuit CareCodex is het initiatief (op vraag uit de praktijk) gekomen een uitwisselingplatform op te zetten. Dit is gelukt; binnen korte tijd werd met een aantal partners https://carecodex.ezorg.nl/ opgeleverd. Via het platform kunnen zorgverleners gegevens VEILIG delen met andere zorgverleners via het up- en downloaden van documenten.

Inmiddels lijkt de hoogst urgente situatie rondom de coronacrisis voorbij te zijn en willen we in mei het veldondersteunersoverleg – digitaal – weer als vanouds door laten gaan: met een volle agenda, maar helaas zonder ontbijt.

Iedere maand organiseert VIPP Babyconnect een overleg met veldondersteuners. Dit zijn medewerkers van CPZ, Bo Geboortezorg, KNOV, NVOG, NVK, NVZ, VSV-Federatie, Patiëntenfederatie, ZN, RIVM, Actiz, NCJ, GGD GHOR.

Door dit overleg zijn de deelnemers gelijktijdig op de hoogte van dezelfde en meest recente informatie en hebben zij de gelegenheid om vragen te stellen, ook namens hun achterban.