1. Nieuws
  2. Van plan naar actie! Aan de slag met de communicatiehandreiking

Van plan naar actie! Aan de slag met de communicatiehandreiking

27 januari 2023


“Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg” zei Albert Einstein honderd jaar geleden al. Daarom zijn we met vijf van de negen regio’s aan de slag gegaan, onder wervelende leiding van Stormpunt, om met een creatieve blik naar de handreiking ‘Communicatieaanpak digitale gegevensuitwisseling geboortezorg’ te kijken. Aan het einde van deze communicatie workshop gingen alle deelnemers met een eerste versie van een communicatieactieplan en nieuwe ideeën naar huis. Met als doel de belangrijkste doelgroepen te inspireren; de zorgverleners, zorgorganisaties en de cliënt.

Samen naar digitale gegevensuitwisseling voor betere geboortezorg in heel Nederland!
Afgelopen jaren zijn er mooie stappen gezet richting de implementatie van digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg. Met in totaal negen regionale partnerschappen is er landelijke dekking. En de eerste successen waren goed te zien tijdens de communicatie workshop, waar iedere deelnemer een succes had meegenomen voor op de ‘Wall of fame’. De input was heel divers: nieuwbrieven, een leveranciers-demo met 200 aanwezigen, een filmpje van zorgprofessionals, een interview met moeders en nog veel meer inspirerende voorbeelden.

Aan de slag met de handreiking ‘Communicatieaanpak digitale gegevensuitwisseling geboortezorg
Na een introductie over de handreiking door Inge Siderius, projectleider Sleutelnet regionaal partnerschap West, gingen de deelnemers hier zelf mee aan de slag. Iedereen schreef per doelgroep items op over communicatievraagstukken, deze werden daarna interactief besproken. Het was goed om te zien welke vragen er bij de regionale partnerschappen leefden, dat de deelnemers elkaar inspireerden en af en toe ook tegen dezelfde dingen aan lopen. Soms loopt de planning anders dan verwacht en het kan dan wel eens lastig zijn de achterban enthousiast te houden. Het beste is om eerlijk te communiceren over wat er speelt. Ook werd de tip gedeeld om vooral zorgverleners als ambassadeur in te zetten. Zij kunnen de doelgroepen écht enthousiasmeren en dit werkt goed in diverse regionale partnerschappen.

Creatief denken
Vervolgens was het tijd om ieders hoofd leeg te maken en ruimte te geven aan het creatieve denken. Hierbij was het belangrijk om ‘Idee-killers’ (ja, maar…, waarom doen we dit ook alweer, enz.) geen ruimte te geven, maar echt je fantasie de vrije loop te laten. Dit kun je bijvoorbeeld doen door je oordeel uit te stellen, mee te surfen op elkaars ideeën, goed te luisteren naar elkaar en ieders mening te respecteren. Na wat oefeningen van Stormpunt kwam er een stormvloed aan creatieve ideeën.

Kleine babystapjes
Tenslotte gingen alle aanwezige regio’s aan de slag met hun eigen actieplan: Wat wordt je boodschap, welke middelen zet je in en wanneer ga je communiceren? Ook werden er speeddates gehouden om van elkaars ideeën te leren of gewoonweg te kopiëren. Alle deelnemers gingen met een eigen actieplan, nieuwe werkvormen en een inspirerend cadeau naar huis. Ook al kunnen we soms kleine babystapjes zetten in het project, de deelnemers hebben nu goede handvatten en inspiratie om hierover te communiceren in het eigen regionaal partnerschap!

Meer weten?
Kon je niet deelnemen en wil je meer weten over de inhoud van de workshop? Voor alle regionale partnerschappen maken we een verslag dat je toegestuurd krijgt. Je kunt ook contact met ons opnemen via info@carecodex.org.