1. Nieuws
  2. Usecases verder vormgegeven met input van zorgverleners

Usecases verder vormgegeven met input van zorgverleners

7 april 2020

Veel zorgverleners dachten in december 2019 mee over de use cases die VIPP Babyconnect gebruikt. Met de informatie die de gebruikersgroep gaf, wordt op dit moment achter de schermen hard gewerkt. Zo sluit digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg straks helemaal aan bij de wensen van de gebruikers.

Vanwege het coronavirus ging de gebruikersgroep voor zorgverleners op 11 maart 2020 helaas niet door. In deze bijeenkomst wilden we delen wat we met de input van de vorige bijeenkomst in december 2019, die ging over de use cases, hebben gedaan.
Tijdens deze bijeenkomst gingen we actief aan de slag met de use cases. De informatie die we al eerder hadden opgehaald, werd getoetst. Is dit de informatie die je op dit specifieke moment wil zien? Ontbreekt er misschien informatie die je wel wil zien? De aanvullingen die werden gedaan, hebben we na de bijeenkomst aan de verschillende use cases toegevoegd.

Basis

Zo krijgen we een compleet beeld van welke informatie op welk moment beschikbaar moet zijn. De aangevulde use cases vormen de basis voor de verdere uitwerking van de architectuur. De gegevens worden omgezet naar velden die in het perinataal woordenboek een plek krijgen. Ook gaan ze mee in het verder opzetten van zorginformatiebouwstenen (via NictiZ). Zo krijgen de benodigde gegevens een plek in de dataset 3.2 waaraan voor de geboortezorg wordt gewerkt. Uiteindelijk zijn de gegevens die straks digitaal kunnen worden uitgewisseld afgestemd op de eisen en wensen van gebruikers. De praktijk heeft het vormgegeven.

Prioriteit

Het uitwerken van de use cases naar velden die we in het perinataal woordenboek (PWD) opnemen, kunnen we niet tegelijk. Welke use cases prioriteit hebben en welke nog even kunnen wachten, willen we de zorgverleners laten bepalen. Na de bijeenkomst in december zijn het bevallingsverlag en echoverslag al vast opgepakt, maar de volgorde van de andere use cases wilden we bepalen in de vervallen bijeenkomst. Natuurlijk hebben we desondanks niet stilgezeten. Er wordt gewerkt aan de overdracht van kraamzorg naar verloskundige na ieder huisbezoek en van verloskundige naar kraamzorg na de bevalling. De andere use cases komen één voor één ook aan bod en zullen we op een later moment afstemmen met de gebruikers.

Komende gebruikersgroepen

Het programma dat was opgesteld voor 11 maart, nemen we mee naar de volgende bijeenkomst op 9 juni. De eerst volgende gebruikersgroep is die voor cliënten op 8 mei. Deze bijeenkomst zal digitaal plaatsvinden vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. Ook de bijeenkomst voor zorgorganisaties op 20 mei zijn we aan het voorbereiden. Afhankelijk van de besluiten rondom het coronavirus vindt ook deze bijeenkomst online plaats. Hierover berichten we de betreffende gebruikers zo spoedig mogelijk.

Meedoen?

Wil jij ook meedenken in een van de gebruikersgroepen? Neem dan contact op met Anneke Kamer, a.kamer@carecodex.org.