1. Nieuws
  2. Urgentie benadrukt in veldondersteunersoverleg

Urgentie benadrukt in veldondersteunersoverleg

6 november 2020

Op 5 november hebben we onze deelnemers aan het veldondersteuners overleg gevraagd om mee te denken hoe we de professionals in de geboortezorg nog meer kunnen activeren om met digitale gegevensuitwisseling aan de slag te gaan.

Susan Osterop, programmamanager Babyconnect, gaf aan hoe belangrijk het is om nú samen te werken en niet te lang te wachten: “De realisatie van digitale gegevensuitwisseling is een ingewikkeld traject, omdat er veel partijen bij zijn betrokken. Ook vraagt het om technische aanpassingen en afstemming van veel partijen. Hiervoor is nu de VIPP Babyconnect-regeling, maar doe je nu niet mee, dan moet je het later zelf gaan organiseren”.

In een brainstorm met CPZ, KNOV, BO, NBVK, NVK, en de Patiëntenfederatie zijn we gekomen tot middelen, boodschappen, tips en trics om hopelijk álle zorgverleners in de geboortezorg te bereiken. We kijken terug op een geslaagde bijeenkomst. Het geboortezorgveld zal op korte termijn zeker meer horen over de urgentie van nú aan de slag met digitale gegevensuitwisseling.

“We weten allemaal dat er straks een verplichting aan komt in de wetgeving en we weten ook dat het een onderdeel uit de Zorgstandaard integrale geboortezorg is. Maar wat we niet moeten vergeten is dat de individuele zorgverlener en de zwangere écht graag gegevens willen delen. En om het voor hen voor elkaar te krijgen moeten we de handen ineen slaan,” aldus Susan Osterop bij de afsluiting van de bijeenkomst.

Hieronder een voorbeeld van de input van de deelnemers op de vraag “Wat hebben jullie nodig van het programmabureau voor de communicatie naar de achterban?”