1. Nieuws
  2. Update subsidierondes

Update subsidierondes

14 mei 2020

Eerder kondigden we al aan dat er wordt gewerkt aan twee extra subsidierondes. De subsidieronde in november/december 2020 is niet de laatste mogelijkheid om in te schrijven op het VIPP Babyconnect. In 2021 kunnen regio’s nog in twee periodes een subsidieaanvraag indienen. Welke periodes dat zijn, wordt binnenkort bekend. Het voorstel ligt bij het ministerie van VWS ter beoordeling. Daarna kan de aanvulling op de beleidsregel worden gepubliceerd in de Staatscourant. Naar verwachting is dit in juni of juli.

Het programmabureau is vanwege de drukke tijden in de zorg in gesprek gegaan met het ministerie van VWS. We willen dat elke regio de kans krijgt om zich klaar te maken voor een subsidieaanvraag. Het verkennen van en inschrijven voor de subsidiemogelijkheden van VIPP Babyconnect is nu – heel begrijpelijk – geen prioriteit.

Via de nieuwsbrief en andere kanalen van VIPP Babyconnect berichten we je als er meer informatie bekend is. Op onze website vind je meer informatie over de subsidieaanvraag.

Wanneer je als geboortezorgregio digitale gegevensuitwisseling wilt realiseren, kun je aanspraak maken op een subsidie van ministerie van VWS. Er zijn verschillende periodes waarin je dit kunt doen.