1. Nieuws
  2. Update routekaart

Update routekaart

5 september 2023

Het realiseren van veilige digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg is een innovatief traject, waar veel bij komt kijken. De ontwikkeling en de implementatie in de dagelijkse praktijk verloopt stap voor stap. De roadmap of routekaart geeft inzicht in de stappen die genomen moeten worden om digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te implementeren. Omdat VIPP Babyconnect is verlengd t/m 2024, is ook de routekaart hierop aangepast. Op de routekaart zie je visueel de weg die afgelegd moet worden om met elkaar interoperabele, digitale gegevensuitwisseling in de geboortezorg te bereiken. 

Bekijk de routekaart >>>